Overzicht | veb@dienst.vu.nl

VU-decaan prof. Sanders spreekt vertrouwen uit in prof. Kerkhof

Het vanmiddag verschenen rapport van de commissie-Hofstee van de Rijksuniversiteit Leiden, waarin vermeende plagiaatgevallen van prof.dr. R. Diekstra zijn beschreven, geeft aanleiding tot een reactie van prof.dr. A.F. Sanders, decaan van de Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de Vrije Universiteit:

'Het faculteitsbestuur is van mening dat op basis van het rapport van de commissie-Hofstee ons vertrouwen in de prof.dr. A.J.F.M. Kerkhof, hoogleraar Klinische psychologie aan de Vrije Universiteit, niet is geschaad.
Aantijgingen van prof. Diekstra met betrekking tot een gemeenschappelijke publicatie uit 1988 wordt door het faculteitsbestuur, gezien het rapport-Hofstee, als uiterst ongeloofwaardig beschouwd. Bedacht moet worden dat prof. Diekstra, als lid van de WHO-commissie toegang had tot het WHO-rapport, en dit uit Groot-Brittannië heeft meegenomen. Bovendien is prof. Diekstra eerste auteur van het artikel.'

NOOT VOOR DE REDACTIE
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. A.F. Sanders, tel. (020) 444 58790.

10-12-1996 / pb 96.90 / JH

Zoekwoorden:

Deel: ' VU houdt vertrouwen in prof. Kerkhof '
Lees ook