Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Effect van behandeling zenuwaandoening nader onderzocht: VU-onderzoek naar beste behandeling carpale tunnelsyndroom

Veel Nederlanders, met name vrouwen, lijden aan een zenuwbeklemming in de pols, beter bekend als het carpale tunnelsyndroom (CTS). CTS-patiënten hebben last van een pijnlijke, tintelende of gevoelloze hand, waardoor ze worden belemmerd in werk of dagelijkse activiteiten. Bovendien openbaren de klachten zich vaak Æs nachts, waardoor ze het merendeel van de patiënten uit hun slaap houden. Binnen de medische wereld bestaat onduidelijkheid over welke van de beschikbare behandelingen voor CTS het beste is.

Het Instituut voor Extramuraal Geneeskundig Onderzoek (EMGO-instituut) van de Vrije Universiteit is in oktober 1998 een onderzoek gestart naar de effectiviteit van twee behandelstrategieën voor CTS: het dragen van een spalk of een poliklinische operatie. Uit het onderzoek moet blijken welke van de twee, in de dagelijkse praktijk toegepaste behandelingen de klachten op korte en op lange termijn het beste verhelpt.

Patiënten met CTS-klachten die nog niet eerder voor de klachten zijn behandeld, worden via de huisarts doorverwezen naar een van de deelnemende ziekenhuizen, waar door middel van loting wordt bepaald welke behandeling, spalk of poliklinische ingreep, de deelnemers krijgen. In het eerste jaar na behandeling komen de patiënten nog viermaal terug voor het onderzoek en dan wordt bekeken hoe het met de klachten gaat.

Aan het onderzoek doen negen ziekenhuizen uit de Noord-Holland mee. Binnenkort zullen ook ziekenhuizen uit de provincies Utrecht en Zuid-Holland aan het onderzoek deelnemen. Het onderzoek duurt tot medio 2001 en wordt gesubsidieerd door de Ziekenfondsraad.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie over het onderzoek naar de behandeling van het carpale tunnelsyndroom kunt u contact opnemen met Annette Gerritsen, coördinator van het onderzoek en verbonden aan het EMGO-instituut, tel. (020) 444 8088.


31-03-1999 / pb 99.24 / bv

Zoekwoorden:

Deel: ' VU-onderzoek naar beste behandeling carpale tunnelsyndroom '
Lees ook