Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

VU-rector Sminia herbenoemd tot september 2003

Het bestuur van de Vereniging voor christelijk wetenschappelijk onderwijs heeft op voorstel van het College van Decanen rector magnificus prof.dr. Taede Sminia herbenoemd voor de periode van 1 augustus 2000 tot 1 september 2003. Sminia volgde in 1997 prof.dr. Egbert Boeker op als rector magnificus.

Taede Sminia (53) studeerde biologie aan de VU en slaagde in 1970 cum laude voor zijn doctoraalexamen. In de periode 1970 - 1980 was hij als wetenschappelijk (hoofd)medewerker verbonden aan de Faculteit der Biologie van de VU. Sinds 1980 is Sminia hoogleraar Histologie, Celbiologie en Immunologie aan de Faculteit der Geneeskunde van de VU. Op bestuurlijk terrein vervulde en vervult hij verschillende functies, zowel binnen als buiten de VU. Taede Sminia is onder meer lid van de Raad van Toezicht MS-Centrum VU, lid van de Commissie Decentrale Toelating Numerus Fixusrichtingen (´Commissie Sorgdrager´), lid van de stuurgroep ´ICT en onderwijs´ (SURF), algemeen bestuurslid van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven centrale examens VBO-MAVO-HAVO-VWO (CEVO) en commissaris van de Stichting Topsport Amsterdam.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Voorlichting en Externe Betrekkingen, Barbara Verhallen, tel. (020) 444 5662.


2000-01-17 / pb 0.002.0 / bv

Deel: ' VU-rector Sminia herbenoemd tot september 2003 '
Lees ook