VSNU30 augustus 2001

VUBM Zomerconferentie

Aantal dagen: 2
Kosten: fl 475 leden fl 525 niet leden
Lokatie: Berghotel, Amersfoort
Het thema van de VUBM- conferentie luidt dit jaar:

" Verder met variëteit: Maatwerk in het Hoger Onderwijs".

Hoe gaan universiteiten en hogescholen om met de veelheid van externe impulsen, die tot steeds meer gevarieerde leerwegen van studenten leiden? Wat zijn al bestaande antwoorden, "best-practises"? Wat zijn te verwachten ontwikkelingen? Over dergelijke vragen buigen we ons tijdens de zomerconferentie.

De ontwikkeling van university colleges binnen universiteiten en van duale vormen van hoger beroepsonderwijs vormen slechts twee van de reacties op maatschappelijke wensen. Het beoordelen op competenties versterkt nog het beeld van de maatwerkopleiding per student. De ontwikkeling in de richting van bachelors en masters degrees zal ons naar verwachting alleen maar verder dwingen in de richting van meer variëteit.

Welke effecten hebben variëteit op de accreditatie? Hoe kunnen we dan samenhang in de opleidingen bewaren, op opleidingsniveau en in het stelsel van hoger onderwijs? Hoe zijn organisaties van faculteiten en instituten te flexibiliseren, zodat ze een adequaat antwoord op onderwijsvragen kunnen blijven geven? En zijn daarbij verschillen gewenst?

Programma
De eerste dag zullen een aantal inleiders ingaan op het thema Variëteit in het Onderwijs, waarna in parallelle sessies in kleinere groepen aandacht wordt besteed aan de besproken thema's.

De thema's zijn:
· Speciale groepen
· Topmasters
· Doorstroom van HBO naar WO
· Modulariteit

Deze dag wordt afgesloten met een politiek café, waar woordvoeders onderwijs van de grote politieke partijen hun standpunten voor de komende verkiezingsperiode zullen presenteren, aansluitend vindt een buffet plaats.

Tijdens de tweede dag zal een prominente buitenlandse gastspreker nader in gaan op de ontwikkeling van het Hoger Onderwijs in Europees verband.

14 september 2001 Conference "How to survive the rules of participation" Aantal dagen: 1
Kosten: 90 euro
Lokatie: Amsterdam

Deel: ' VUBM Zomerconferentie in Amstersfoort '
Lees ook