VVD Amsterdam West presenteert haar Liberale Begroting 2012


AMSTERDAM, 20111125 -- Tijdens de begrotingsbehandelingen in Amsterdam West heeft de VVD-fractie haar visie op het stadsdeel gepresenteerd met een Liberale Begroting. De voorstellen in deze begroting komen voort uit het verkiezingsprogramma van de VVD in West. De VVD kiest voor werk, veiligheid, lastenverlichting en een verzorgde openbare ruimte.

Nils Lamme (fractievoorzitter VVD West): “De VVD wil voor ruim 1,5 miljoen euro aan lastenverlichtingen doorvoeren en investeren in onder andere veiligheid, openbare ruimte en meer parkeergelegenheid.”

De VVD wil extra investeringen in veiligheid. De VVD hecht veel waarde aan veilige wijken waar bewoners graag wonen, werken en recreëren."Wij willen inzetten op flexibele inzet van personeel door meer surveillances en meer inzet van deze surveillances tijdens de donkere maanden. Het flexibel inspelen op problemen moet de kern zijn."

"Een aantal belangrijke intensiveringen die het dagelijks bestuur in de begroting voor 2012 heeft opgenomen, zoals het tegengaan van leegstand, het opstellen van een toeristische visie en het versterken van winkelstraten, stonden vorig jaar al in onze liberale begroting. Wij zijn zeer verheugd dat het dagelijks bestuur deze punten toch nog heeft opgepakt."

"Binnen de programma’s Jeugd & Onderwijs en Zorg & Welzijn kiest de VVD er voor om alleen te investeren in projecten die onze bewoners, jong en oud, in staat stellen om zo veel mogelijk hun leven zelfstandig te leven. Goed sociaal beleid betekent niet klakkeloos investeren. Het betekent kritisch durven zijn en keuzes durven maken, zodat een beleid overblijft dat mensen een steun in de rug biedt wanneer dat nodig is, maar dat nooit voorbij gaat aan eigen kracht en verplichtingen."

De VVD bezuinigt op zaken die niet bijdragen aan zelfstandigheid of die voorbij gaan aan eigen verantwoordelijkheid.Op het gebied van Openbare Ruimte & Groen bezuinigt de VVD niet, dit in tegenstelling tot de voorstellen van het dagelijks bestuur. De VVD ziet niets in de versobering van de buitenruimte en het niet plaatsen van brug- en bloembakken. De VVD wil het straatbeeld verbeteren, wat ook een positief effect heeft op het veiligheidsgevoel van bewoners. Naast bezuinigingen en investeringen komt de VVD met een lastenverlichting van ruim anderhalf miljoen euro voor bewoners en ondernemers van stadsdeel West, door de leges voor duurzame verbouwingen op ‘nul’ te zetten, de precario voor een aantal zaken af te schaffen en door de parkeertarieven niet verder omhoog te zetten. "Op deze manier verlicht je lasten in moeilijke tijden."

De Liberale begroting vindt u op http://www.vvdamsterdam.nl/west


Deel: ' VVD Amsterdam West presenteert haar Liberale Begroting 2012 '
Lees ook