VVD constateert nog meer verspilling in Amsterdam West


AMSTERDAM, 20120515 -- Vorige week berichtte de VVD in West over mogelijk misbruik van geld voor bewonersinitiatieven. Zo was er betaald voor een kinderreisje naar Duinrell waar meer volwassenen dan kinderen bij waren. Kartinie Martowirono (VVD): “wij hoopten dat dit alles was, maar we hebben ontdekt dat er nog veel meer niet klopt.”

De VVD fractie heeft naar aanleiding van de berichtgeving aanvullende signalen over mogelijk misbruik uit de buurt ontvangen. Daarnaast heeft de fractie een eerste eigen onderzoek gedaan naar de uitvoering van bewonersinitiatieven met behulp van gegevens verkregen via www.bewonersinitiatieven.nl.

Uit het onderzoek kwam een aantal opvallende resultaten naar voren. Er zou bijvoorbeeld voor de productie van maximaal 500 CD’s over de opheffing van de Baarsjes €17.000 zijn uitgegeven, bestaande uit €9281 fabricagekosten en €7810 productiekosten.

Verder zou er in aanloop naar Pasen zonder toestemming geld onttrokken zijn aan een reeds toegekend bewonersinitiatief voor ouderen en aangewend zijn voor een ‘eierzoekactie’ voor Turkse kinderen. Er bleken ook grote verschillen in kosten tussen schijnbaar vergelijkbare projecten. Een barbecue kostte de ene keer €10 per deelnemer de ander keer kon het kennelijk niet voor minder dan €40. Van een groot aantal projecten dat reeds is uitgevoerd ontbreekt een verslag, waardoor het voor de belastingbetaler onduidelijk is waar het geld aan is besteed. Hierbij gaat het voor het jaar 2008/2009 om een bedrag van €55.000 en in 2010 om een bedrag van ruim €120.000. Verscheidene initiatieven lijken voortijdig te zijn gestopt, voor de eerder genoemde jaren gaat het om een bedrag van €52.000.

Op de Politieke Avond van 15 mei dient de VVD met de PvdA een motie in die zal vragen om aanscherping van de criteria en een betere verantwoording. Kartinie Martowirono: “Deze motie is belangrijk maar is geen oplossing voor foute bestedingen uit het verleden. De VVD zal er alles aandoen om onterechte bestedingen terug te laten vorderen.” 


Deel: ' VVD constateert nog meer verspilling in Amsterdam West '
Lees ook