Bedrijfsbezoeken, estafetteloop en minister Hermans bezoekt TU

VVD-delegatie bezoekt Rijnsburg en Delft

Woensdag 17 februari heeft in Rijnsburg en Delft een werkbezoek plaats. Om
13.30 uur zal een VVD-delegatie bloemenveiling Flora te Rijnsburg bezoeken.

Vervolgens vertrekt de delegatie naar Delft, waar om 15.15 uur een bezoek wordt gebracht aan Hoogduin Papierrestauratoren. Dit bedrijf maakt deel uit van het project ’18 woningen met bedrijfsruimte in Delft’ van Bolsenbroek Planontwikkeling.

Tot slot wordt een estafetteloop gehouden aan het einde van de A4. Op dit moment eindigt de A4 nabij de Kruithuisweg in Delft bij Schipluiden. De VVD vindt het van evident belang dat deze weg van Delft tot Rotterdam wordt doorgetrokken. Het gaat om een traject van slechts 6 kilometer. Om aan te tonen hoe kort dit is lopen zes vooraanstaande VVD-ers deze afstand. Deelnemers zijn: Hans Dijkstal, de Kamerleden Thuis Udo, Enric Hessing en Wim Passtoors, Statenlid Jan Ekkers en lijstttrekker voor Zuid-Holland Koos Nolten.

Loek Hermans brengt tussen 16.15 en 18.00 uur een bezoek aan de TU Delft, waar hij onder andere zijn fanclub zal ontmoeten.


*******

Programma van het werkbezoek:


* 13:30-14:30 uur Bloemenveiling Flora, Laan van Verhof 3 te Rijnsburg. (Ontvangst, korte rondleiding, gesprek met enkele bestuursleden m.n. over toekomst van de bloembollensector en infrastructuur)
* 15:15-16:00 uur Hoogduin Papierrestauratoren, Lagosweg 37-43 te Delft. (Ontvangst, korte toelichting, gelegenheid tot stellen van vragen)
* 16:15-17:30 uur Estafetteloop aan het einde van de A4.
* 16:15-ca.18:00 Loek Hermans bezoekt TU Delft.

Deelnemers werkbezoek:

Loek Hermans en Hans Dijkstal zijn in Delft bij het programma aanwezig. Het volledige programma wordt bijgewoond door o.a. Stef Blok, Enric Hessing, Wim Passtoors en Thijs Udo.

Deel: ' VVD-delegatie bezoekt Rijnsburg en Delft '
Lees ook