VVD

Nieuws

3 jul 2002 - VVD dringt aan op herziening van het gewasbeschermingsmiddelenbeleid.

Zowel op nationaal- als Europees niveau zet de VVD zich in voor een beter gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Het plotseling verbieden van middelen en het daardoor mislukken van oogsten moet tot het verleden gaan behoren.

Zowel op nationaal- als Europees niveau zet de VVD zich in voor een beter gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Tijdens een plenair debat deze week met staatssecretaris Faber en minister Pronk in de Tweede Kamer heeft VVD-woordvoerder Jan Te Veldhuis aange-drongen op een spoedige herziening van het gewasbe-schermingsmiddelenbeleid. Ook de VVD-Europarlementariërs Jan Mulder en Herman Vermeer trekken hard aan dit dossier in het Brusselse parlement.

Tijdens het politieke debat pleitte Te Veldhuis met een motie voor een snelle herziening van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (Bmw 1962). Daardoor komt het plotseling verbieden van middelen en het daardoor mislukken van oogsten hopelijk snel tot een einde. In de herziening van de Bmw 1962 eist hij dat Nederland in de pas loopt met Europese regels of regels van buurlanden zoals België en Duitsland. Te Veldhuis: "Nederland hoeft geen gidsland te zijn." Verder pleit hij voor snellere toelating van nieuwe middelen, zeker als deze vriendelijker zijn voor natuur en milieu dan de middelen die al op de markt zijn. Bovendien bepleit hij voor een grondige analyse en verbetering van de werkwijze van het CTB (College Toelating Bestrijdingsmiddelen), die nu beslist onvoldoende is.

De VVD-Europarlementariërs zijn blij met de inzet van Tweede Kamerlid Te Veldhuis. De VVD-Europarlementariërs Mulder en Vermeer: "Het Europees Parlement heeft zich uitgesproken voor harmonisatie van het gewasbeschermingsbeleid in drie fasen. Nederland moet mee gaan in dit tijdpad en zich niet als braafste jongetje van de klas willen gedragen." Veel van de onlangs in Nederland verboden middelen behoren tot die eerste fase van beoordeling die in 2003 moet worden afgerond.

3 juli 2002

Deel: ' VVD dringt aan op herziening gewasbeschermingsmiddelenbeleid '
Lees ook