VVDNieuws

15 apr 2004 - VVD: eigen verantwoordelijkheid en
gelijkwaardigheid bij scheiding voorop

De VVD Tweede-Kamerfractie heeft op vrijdag 16 april een ontwerp van een initiatiefwetsvoorstel inzake scheiding en omgang gepresenteerd dat beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit.

De VVD Tweede-Kamerfractie heeft op vrijdag 16 april een ontwerp van een initiatiefwetsvoorstel inzake scheiding en omgang gepresenteerd dat beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit. De discussie over aanpassing van de wet en uitvoeringspraktijk loopt al zeer lang. De Kamer aanvaardde daarover eind 2002 diverse breedgedragen moties. Op 14 april jl. schreef minister Donner mede met het oog op het Algemeen Overleg op 22 april zijn opvattingen aan de Kamer. Deze gaan de VVD niet ver en snel genoeg. Daarom deze presentatie van dit initiatief.

Woordvoerder Luchtenveld kan zich o.a. niet vinden in het feit dat de minister van Justitie scheiden zonder tussenkomst van de rechter onmogelijk wil maken. Zeker in gevallen waarbij geen sprake is van kinderen moet, als beide partners daarover overeenstemming hebben bereikt, een scheiding zonder rechterlijke tussenkomst mogelijk zijn. "Als je samen kunt trouwen, dan moet je ook samen kunnen scheiden", zo redeneert Luchtenveld. Als bij het aangaan van een relatie geen overheidstoets plaatsvindt, dan is dat ook niet noodzakelijk dat bij het ontbinden van een relatie een rechterlijke toetsing plaatsvindt.

De VVD heeft in het te presenteren initiatiefwetsvoorstel nadrukkelijk gekozen voor:

* De mogelijkheid van echtscheiding zonder rechterlijke tussenkomst. Volgens Luchtenveld laat de maatschappelijke realiteit zien dat er behoefte bestaat aan deze juridische mogelijkheid. Als partijen er onderling uit zijn, dan moet de overheid geen onnodige blokkades opwerpen.

* Gelijkwaardigheid van beide ouders bij de verdeling van opvoedingstaken en de verzorging van eventuele kinderen. Veel te vaak komt het voor dat één ouder, vaak de vader, een zeer lange periode geen omgang met zijn kind heeft.

* Betere wettelijke waarborgen te bieden bij situaties waarin gemaakte afspraken niet worden nagekomen zoals nu het geval is bij het frustreren van de omgangsregeling die de niet verzorgende ouder met zijn kind heeft.

Downloads

Initiatiefwetsvoorstel scheiding en omgang.DOC (58 kb)
Download bestand


Zoekwoorden:

Deel: ' VVD 'eigen verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid bij scheiding v.. '
Lees ook