VVD initiatief positief impuls voor digitale economie

- PERSBERICHT -

VVD initiatief positief impuls voor digitale economie

Haarlem, 23 mei 2016

De VVD heeft statenbreed steun gekregen voor haar initiatief om de provincie stappen in kaart te laten brengen, hoe te komen tot een glasvezelnetwerk in 2020 voor heel Noord-Holland. Daarnaast heeft de provincie steun toegezegd op het VVD plan om steun te geven aan gemeenten die, bij genoeg aanbod van start-ups, een incubator op willen starten. Met deze steun en de toezegging op zak zet de VVD de digitale economie echt op de kaart in Noord-Holland.

Met de glasvezel motie verbreden VVD-ers Wiesehahn en Lagerveld het huidige plan van de provincie. Eerder lag de focus van Gedeputeerde Staten met name op realisatie van glasvezel in de buitengebieden. De VVD wil dat heel Noord-Holland op termijn van glasvezel voorzien wordt. Met de statenbrede motie wordt er nu in kaart gebracht wat er voor nodig is om ook woonkernen en steden van glasvezel te voorzien.

Deel: ' VVD initiatief positief impuls voor digitale economie '
Lees ook