Persbericht januari 1998

"VVD onderafdeling Hillegersberg/Schiebroek"

VVD tegen vrije busbaan op de Molenlaan

Rotterdam, 11 januari 1999

Tijdens de commissievergadering ROB heeft de fractievoorzitter van de VVD, Jan de Reus, zich fel gekeerd tegen een vrije busbaan op de Molenlaan. Ook de uitwerking van de alternatieven werden door hem als volstrekt onaanvaardbaar betiteld.

De voorstellen die door de RET waren uitgewerkt werden door hem naar de prullenbak verwezen. Geconstateerd werd dat de RET voor de zoveelste keer haar huiswerk inzake de Molenlaanproblematiek niet naar behoren heeft verricht. De opmerking van de RET dat er op korte termijn zekerheid moet zijn voor uitwerking van één van de alternatieven, namelijk de vrije busbaan of een alternatieve route door de Beethovenlaan dan wel Mozartlaan is de VVD-fractie in het verkeerde keelgat geschoten. Niet de RET beslist, maar de politiek. Het is zelfs mogelijk dat de huidige dienstregeling met vertragingen de voorkeur verdient boven de diverse alternatieven.

Waar gaat het volgens de VVD-fractie dan wel om. De enige manier om de problematiek van de Molenlaan - en dat is meer dan buslijn 35 - op te lossen is het verminderen van het autoverkeer, bijvoorbeeld door de aanleg van de A16/A13 of een provinciale weg. Dan los je automatisch de problematiek van lijn 35 op. Dat kan een middellange termijn oplossing zijn, maar tot die tijd moeten we de huidige situatie accepteren. Ook kunnen alternatieven zoals toerit-dosering of rekening rijden (detectoren bij benzine-station/irenebrug en begin Molenlaan bij Dutilhhuis) misschien een oplossing bieden. Derhalve veel beter onderzoek.

De VVD constateert dat de RET toerekent en toeschrijft naar de haar wenselijke oplossing, namelijk een vrije busbaan op de Molenlaan. Het lijkt erop dat de RET halsstarrig vasthoudt aan een oplossing die politiek onhaalbaar is. De gehele VVD-fractie in HiS zal haar medewerking aan deze oplossing weigeren. De VVD in HiS zal daar nimmer verantwoordelijkheid voor dragen en alle middelen inzetten om dat te voorkomen. Een busbaan betekent namelijk een aantasting van de karakteristieke Molenlaan en een scheiding van de wijk in twee delen (i.v.m. oversteken). Trouwens, het verkeer (en ook de bus) loopt op de Terbregse weg weer vast.

Kortom, De VVD pleit voor gedegen onderzoek naar alternatieven voor de korte termijn en actiever werken aan een echte oplossing van de verkeersproblematiek. Daarbij komt dat een buslijn 35 van station Noord door de gehele deelgemeente heen naar Ommoord een veel te lange lijn is. De RET zou, volgens de VVD, eens moeten onderzoeken waarom het Openbaar Vervoer in onze deelgemeente zo slecht is en wat daaraan verbeterd kan worden i.p.v. hersenschimmen na te jagen.

VVD-fractie 11 januari 1999

Bijgewerkt: 15 januari 1999

Deel: ' VVD tegen vrije busbaan op de Molenlaan in Rotterdam '
Lees ook