VVDNieuws

27 mei 2004 - VVD teleurgesteld over uitstel
verhoging Maaskades

De VVD-Tweede-Kamerfractie, bij monde van woordvoerder Jan Geluk, is teleurgesteld over het uitstellen van de verhoging van de Maaskades van 2005 naar 2008. Dit ongenoegen heeft Geluk geuit tijdens een Algemeen Overleg met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier op 27 mei jl.

,,Ik moet er niet aan denken dat straks bij mogelijke overstromingen de staatssecretaris de vertragingen moet gaan uitleggen aan de bevolking", aldus Geluk. Hij heeft er daarom op aangedrongen het project toch versneld uit te voeren. Daarnaast heeft Geluk tijdens dit overleg gepleit voor de zogenoemde 'saldo-0' methode bij bouwen in de rivierbedding. Dit houdt in dat de rivier in beginsel niet mag worden gehinderd bij haar stroming. Gebeurt dit toch, dan dient dit op andere plekken gecompenseerd te worden door middel van ruimte voor de rivier. Hij heeft er bij staatssecretaris Schultz daarom op aangedrongen dit zo snel mogelijk op te starten.

27 mei 2004

Deel: ' VVD teleurgesteld over uitstel verhoging Maaskades '
Lees ook