Ingezonden persbericht

VVD Utrecht: dialoog met politieke islam is gepasseerd station

De burgemeester van Utrecht moet actiever de gang van zaken in de Utrechtse moskeeën volgen, laat de VVD Utrecht vandaag in schriftelijke vragen aan het college weten. "Schandalig" vindt fractievoorzitter Albert van den Bosch de uitspraken van enkele imams, die iedereen onlangs in een NOVA uitzending heeft kunnen horen. "Onwaarschijnlijk" noemt hij de uitspraak van het Utrechtse College dat er in de Utrechtse Moskeeën niets aan de hand is. Hem zijn andere geluiden ter oren gekomen.

De uitspraken van enkele imams in NOVA zijn volgens de VVD Utrecht een typisch voorbeeld van de politieke islam. De politiek kan in dit soort kwesties niet achterover leunen of de andere kant opkijken. Deze politieke islam staat voor een vreselijke vernedering van vrouwen, islamitische vrouwen in het bijzonder, en is daarom niet te tolereren. Ook het oproepen tot geweld is iets wat we krachtig behoren aan te pakken. "We hebben in Nederland een eeuw lang hard gevochten voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw, we kunnen niet tolereren dat dit zo gemakkelijk met voeten wordt getreden", aldus Albert van den Bosch.

Het College beweert dat dergelijke zaken zich niet in Utrecht voordoen. De VVD Utrecht waagt dit echter te betwijfelen. Het is tenslotte niet zo lang geleden dat een Utrechtse Imam het land is uitgezet vanwege staatsgevaarlijke activiteiten. De VVD betwijfelt of de vele contacten van het college met religieuze (zelf)organisaties afdoende informatie verschaft om de politieke islam op het spoor te komen. Een actiever beleid van het college lijkt de VVD dan ook noodzakelijk.

"Maar ook al zou de politieke islam in Utrecht geen rol spelen, dan betekent dit niet dat we hier achterover kunnen leunen," aldus Albert van den Bosch. "Mocht een Imam in Utrecht ooit over de grens gaan, dan wil ik niet het excuus horen dat hij zich hier niet van bewust was," waarschuwt hij, "daarom moet het college nu duidelijk aangeven wat de grens is van het toelaatbare, deze grens actief bewaken en ingrijpen bij overtreding hiervan." Dit soort zaken met 'pappen en nathouden' bestrijden is een gepasseerd station en niet meer acceptabel. De praktijk wijst uit dat deze methode niet werkt. "Met extremistische personen valt niet te praten," aldus Albert van den Bosch.


-einde persbericht-

Inlichtingen:
Voor meer informatie kunt u terecht bij de fractievoorzitter van de VVD Utrecht,
Albert van den Bosch: 06 55 755 335

Deel: ' VVD Utrecht dialoog met politieke islam is gepasseerd station '
Lees ook