VVD stelt kamervragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

VVD vindt gebruik leeftijdsdiscriminatie onacceptabel

De VVD vindt het onacceptabel dat er gemeenten zijn die nog steeds een leeftijdsgrens hanteren voor de leden van stembureaus. Philippe Brood, lid van de Tweede Kamerfractie van de VVD, vindt die leeftijdsgrens niet noodzakelijk en onaanvaardbaar.

Philippe Brood reageert hiermee op het onderzoek dat door het landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie naar het hanteren van leeftijdsgrenzen door gemeenten voor leden van stembureaus is gehouden. In het algemeen overleg met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie van 11 november 1998 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te kennen gegeven dat hij bereid is om in contact met mede-overheden het gebruik van leeftijdsonderscheid aan de orde te stellen. Tot haar spijt constateert de VVD dat er van deze toezegging nog weinig terecht is gekomen. Feit is dat er nog een elftal gemeenten een dergelijke leeftijdsgrens kent. Een viertal gemeenten heeft besloten deze prakijk te beëindigen, maar de gemeenten Borselle, de Marne, Deurne, Ermelo, Hoogeveen, Kollumerland en Wisch hebben besloten de leeftijdsgrens te handhaven. De VVD wil dat minister Peper nog voor de verkiezingen van 3 maart 1999 aan deze vorm van leeftijdsdiscriminatie bij deze gemeenten een eind maakt. Mocht dit niet lukken dan wil de VVD weten hoe hij deze kwestie gaat oplossen voor de Europese verkiezingen later dit jaar.

18-2-'99

Deel: ' VVD vindt gebruik leeftijdsdiscriminatie onacceptabel '
Lees ook