VVD voor investeren in ruimtevaartcluster

Stoppen met de subsidiëring van de ruimtevaartindustrie, zoals de Adviesraad voor Wetenschap en Technologie adviseert, is voor de VVD vooralsnog niet aan de orde. De VVD is van mening dat technologie-ontwikkelingen van groot belang zijn voor de Nederlandse economie en het bedrijfsleven. Het ruimtevaartcluster levert zowel een belangrijke toegevoegde waarde aan de innovatie in de economie als een bijdrage aan de wetenschappelijke en maatschappelijke ontwikkeling in Nederland.

"De conclusie van de Adviesraad is wel erg kort door de bocht", zo stelt Hella Voûte. "De raad concludeert dat de omvang van de Nederlandse overheidsuitgaven op ruimtevaartgebied vanuit commercieel-industrieel oogpunt niet te rechtvaardigen valt. Van belang in deze discussie is echter dat wij de ruimtevaartindustrie niet alleen op de commerciële resultaten moeten beoordelen. Ook de hoogwaardige technologische werkgelegenheid, de innovatiekracht, het kennisniveau en de spin-off die de ruimtevaartindustrie naar innovatieve kleine bedrijven heeft, moeten worden meegewogen in de beoordeling van het subsidiebeleid."

"Dagelijks profiteren wij van de ontwikkelingen die mede door de ruimtevaartsector op gang zijn gebracht. Denk bijvoorbeeld aan satelliet-communicatie en meteorologische diensten. Dit soort spin-offs maken de ruimtevaart nu juist zo van belang en rechtvaardigen de investeringen in deze sector". Hella Voûte is verheugd dat Minister Jorritsma deze gebruikersaspecten onderkent en in het ruimtevaartbeleid meer laat meewegen dan alleen de commercieel-industriële aspecten. Investeren in het ruimtevaartcluster is immers investeren in de toekomst.

Deel: ' VVD voor investeren in ruimtevaartcluster '
Lees ook