Eerder verschenen berichten


19 Feb 99 14:47:00uur

VVD vindt dat wetsvoorstel Van Zijl te ver gaat.

De plannen van Jan van Zijl zijn in strijd met de gesloten pensioenconvenanten van 9 december 1997 en 25 juni 1998, waarin respectievelijk afgesproken is dat de overheid zich terughoudend opstelt met wetgeving in ruil voor kostenbeheersing en de medezeggenschap van ouderen in de pensioenfondsen wordt geregeld.

Bibi de Vries gaat vanavond bij de VVD-verkiezingsbijeenkomst in Dronten in op het initiatief wetsvoorstel van Jan van Zijl tot wijziging van de pensioen- en spaarfondsenwet in verband met het opnemen van voorschriften betreffende besteding van overschotten bij pensioenfondsen voor het toekennen van toeslagen op premievrije pensioenaanspraken en ingegane pensioenen.

De VVD is van mening dat het voorstel te ver gaat in het licht van de twee afgesloten pensioenconvenanten. In het in 1997 gesloten pensioenconvenant tussen de overheid en de sociale partners (de Stichting van de Arbeid) heeft de overheid toegezegd in ruil voor kostenbeheersing van de pensioenfondsen de wettelijke randvoorwaarden in stand te houden. Dit initiatief wetsvoorstel schendt volgens de VVD op zijn minst de geest van dat pensioenconvenant.

Belangrijker nog is volgens de VVD dat het wetsvoorstel in strijd is met het ‘medezeggenschapsconvenant’ tussen de Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO) en de Stichting van de Arbeid. Hierin zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de uitvoering van pensioenregelingen. De overheid ondersteunt deze plannen met wetgeving die vandaag in de ministerraad is besproken.

Volgens Bibi de Vries maakt het een vreemde indruk als enerzijds de overheid initiatieven van de ouderenorganisaties en de sociale partners ondersteunt met wetgeving, en anderzijds met initiatieven komt die de gepensioneerden op enkele punten voorrang geeft boven de werkgevers en werknemers. Jan van Zijl lijkt hier zijn eigen minister voor de wielen te rijden.

De VVD vindt het een goede zaak als gepensioneerden medezeggenschap krijgen bij de pensioenfondsen. Zij zijn zo naast de werkgevers en werknemers betrokken bij het overleg over de bestedingen van de overschotten bij de pensioenfondsen.

Inlichtingen bij Bibi de Vries 070-3182908 of voorlichting 070-3183871 of 06-20018301

Vrijdag 19 februari 1999.

Deel: ' VVD Wetsvoorstel Van Zijl pensioenconvenanten gaat te ver '
Lees ook