VVDNieuws

10 feb 2005 - VVD wil Lissabon-proces ontdoen
van onnodige ballast

VVD-Europawoordvoerder Hans van Baalen wil het Lissabon-proces (versterking concurrentiekracht Europese Unie) ontdoen van nevendoelstellingen op gebied van sociale zaken, milieu, etc. Hij wil dat Europa keuzes maakt voor economische groei en werkgelegenheid.

Daar zit het probleem in Europa. Het gaat om het afschaffen van staatssteun. Het gaat om vrije concurrentie. Het gaat om een vrije Europese arbeidsmarkt. Het gaat om flexibel ontslagrecht. Het gaat om saneren Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Het gaat om saneren van het Europese structuurbeleid. Alleen arme lidstaten met arme regio's moeten daarvan profiteren. Rijke lidstaten kunnen hun eigen achterstandsgebieden ondersteunen. Dat hoeft niet via de omweg Brussel.

Het gaat niet om nationale economische kampioenen, maar om meer ruimte voor het Midden- en Kleinbedrijf. Het gaat om de snelle invoering van de Bolkestein-richtlijn voor diensten. Het gaat om het gemeenschapsoctrooi. Het gaat om deregulering en het verminderen administratieve lasten. Het gaat om innovatie en ICT en het gaat om knappe koppen in de EU te houden en naar de EU te krijgen. Een selectief Europees immigratiebeleid is dus wenselijk. Het gaat om de beschikbaarheid van risicodragend kapitaal, forse verlaging vennootschapsbelasting en harmonisatie heffingsgrondslag. Het gaat om het stabiliteitspact, dat nageleefd wordt. Het gaat erom allochtonen op de arbeidsmarkt te krijgen. Het gaat om internationalisatie van ons onderwijs. Open coördinatie lijkt tot niets zonder sancties. Het opstellen van één nationaal actieprogramma én één nationaal uitvoeringsverslag per lidstaat kan helpen. De Europese Commissie moet de doelstelling om in 2010 Europa te laten uitgroeien tot de meest dynamische kenniseconomie ter wereld niet lostlaten. Het gaat om keuzes maken en dat is de lijn van voormalig Eurocommissaris voor de interne markt Bolkestein en de huidige Eurocommissaris Mededing Kroes.

Deel: ' VVD wil Lissabon-proces ontdoen van onnodige ballast '


Lees ook