VVDNieuws

29 apr 2004 - VVD wil meer geld voor reïntegratie
van gedeeltelijk arbeidsgeschikten

De VVD wil dat er meer geld beschikbaar komt voor de reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten. VVD vice-fractievoorzitter Bibi de Vries wil dit financieren met een extra besparing van 80 miljoen euro die tot 2007 vrijkomt door een strengere herkeuring van gedeeltelijk arbeidsgeschikten.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft per brief van 16 september 2003 voorgesteld dat voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten per passende functie één baan beschikbaar moet zijn. Later heeft de minister dit versoepeld tot drie in plaats van één baan per passende functies. De VVD is van mening dat het voldoende is als er één baan is per passende functie. Dit levert een besparing op van 80 miljoen euro tot 2007. Dit bedrag moet volgens het liberale Kamerlid De Vries in het kader van de grote herbeoordelingsoperatie gebruikt worden om meer mensen op de arbeidsmarkt te brengen.

Deel: ' VVD wil meer geld voor reïntegratie gedeeltelijk arbeidsgeschikten '
Lees ook