VVD-fractie ZuiderAmstel

President Kennedyplantsoen 1-3

1079 SK Amsterdam

Persbericht

VVD verlangt extra geld voor verkeersveiligheid Zuideramstel

De planmatige verbetering van de verkeersveiligheid vormt voor de VVD een van de speerpunten in de begrotingsbehandeling van het Amsterdamse stadsdeel Zuideramstel voor het jaar 2000.

Voor het opstellen van een verkeersveiligheidsplan in Zuideramstel (een fusie van Buitenveldert en Rivierenbuurt) is de VVD bereid tot 100.000 gulden vrij te maken. Het plan zou moeten bestaan uit een inventarisatie van verkeersonveilige situaties, het doen van aanbevelingen en het opstellen van een planning, inclusief financieel plaatje.

De VVD stelde dit afgelopen maandagavond 29 november in de commissievergadering Verkeer & Vervoer van Zuideramstel aan de orde.

De VVD is bezorgd over de verkeersveiligheid. De VVD signaleert dat het aantal verkeersdeelnemers groeit. Men raakt meer gehaast, maar komt door de groei van het verkeer niet eerder op de plaats van bestemming. De irritatie die dat oplevert, gecombineerd met de toename van het aantal weggebruikers, veroorzaakt een afnemende aandacht voor de veiligheid van medeweggebruikers. Voor de VVD is het de hoogste tijd om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Met eigen middelen, met middelen uit parkeerinkomsten, en met middelen van de centrale stad, de provincie of het ROA.

De instelling van een mobiliteitsfonds maakt financiering van een verkeersveiligheidsplan mogelijk. Voor de VVD is het belangrijk dat bestedingen uit het mobiliteitsfonds in de sfeer van verkeer en vervoer moeten plaatsvinden.

Een voorbeeld van een verkeersonveilige situatie is onder meer de voetgangersoversteekplaats op de Kennedylaan nabij de Europaboulevard. Uit de door de VVD verlangde inventarisatie, als eerste onderdeel van het verkeersveiligheidsplan, moet blijken welke andere plaatsen in Zuideramstel eveneens verkeersonveilig zijn. De VVD vindt het daarbij belangrijk dat ook de verkeersveiligheid in de omgeving van grote bouwprojecten bijzondere aandacht krijgt. Juist in verkeerssituaties die afwijken van hetgeen voorheen gebeurde, dreigt gevaar. Dat is vaak het geval bij grote bouwprojecten.

Amsterdam, dinsdag 30 november 1999

Voor vragen: Ruben Vis, vice-fractievoorzitter, tel. 020-6449968 (werk), fax 020-6442606 (werk)

Deel: ' VVD wil meer geld voor verkeer Zuideramstel, Amsterdam '
Lees ook