VVD wil meer vooruitgang in Rotterdam

Gemeenteraadsfractie Rotterdam

VVD wil meer vooruitgang in Rotterdam

Het is hoog tijd dat het Rotterdamse college echt aan de slag gaat. Dat vindt de VVD Rotterdam. Eén jaar na de presentatie van het collegeprogramma moet de VVD constateren dat het vooral bij mooie woorden is gebleven. VVDfractievoorzitter Jeannette Baljeu: “Het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA beloofde een snelle start, een vernieuwende koers en meer met de stad te doen. Na één jaar moeten we concluderen dat hier weinig van. Wij willen meer vooruitgang in Rotterdam en hebben hier concrete ideeën voor.”

Een vergelijking met de prestaties in het eerste jaar van het vorige college toont een stilstand. De raadsagenda’s blijven angstig leeg. Ideeën worden gelanceerd in de krant om daarna te verdampen of een stroperig proces in te gaan. “In de ogen van de VVD is het nu dan ook de hoogste tijd om de handen uit de mouwen te steken en door te pakken. Er zijn nog meer dan genoeg zaken die voor de Rotterdammer moeten worden geregeld. Wij gaan graag het gesprek aan met college om onze ideeën aan te dragen”, aldus Baljeu.

Een kleine greep uit de mogelijke verbeterpunten van de VVD:

1. Veiligheid

Voor de VVD is veiligheid een van de belangrijkste thema’s voor Rotterdam . De VVD steunt het college volledig om daar voortvarend mee aan de slag te gaan aangezien er nog genoeg winst te behalen is:

- Een veilig openbaar vervoersnetwerk in Rotterdam staat als speerpunt genoteerd. Het resultaat is daarentegen dat het toezicht op de metrostations is verdwenen en er pas over drie jaar surveillanten op alle metrostellen zijn. Hier is veel meer mogelijk om de veiligheid in het OV te garanderen. Een goed voorbeeld hiervan is een efficiëntere en grotere inzet van controleurs op de metro- en tramstations.

- De mogelijkheden zijn er om meer mobiel camera toezicht in te zetten in risicogebieden. Coalitiepartner CDA heeft dit zelfs opgenomen in het verkiezingsprogramma en ook Leefbaar heeft zich hier altijd sterk voor gemaakt. Maar aan een oproep van de VVD voor cameratoezicht in De Witte de Withstraat is na een jaar nog geen gehoor gegeven.

- Het Actieplan Woonoverlast is een voortzetting van het beleid van het vorige college. Het enige vernieuwende zijn de Skaeve Huse. Hiermee kunnen personen die voor veel woonoverlast zorgen op een sober terrein ondergebracht worden. Deze huizen worden op zijn vroegst pas in 2018 opgeleverd. De VVD geeft volle steun voor een snellere realisatie om de slachtoffers zo snel mogelijk te ontzien. Met daadkracht kan dit binnen twee jaar gerealiseerd worden.

2. Significante lastenverlichting

De VVD had een panklare oplossing waardoor het tarief met bijna € 100,- naar beneden zou kunnen. Dit werd verworpen door de coalitie aangezien zij een eigen voorstel had. Een goed plan voor minder lokale lasten zal altijd op de steun van de VVD kunnen rekenen. De uitwerking hiervan kwam echter uit op ongeveer € 10,- per gezin per jaar, terwijl het college een significante verlaging van de belastingen als speerpunt had opgenomen. € 10,- is voor de VVD niet de definitie van lastenverlichting.

3. Minder bijstandsuitkeringen

De bijstandsuitkeringen kosten de gemeente veel geld. Dankzij een goed landelijk beleid trekt de economie weer aan. Het aantal bijstandsgerechtigden in Rotterdam blijft ondertussen maar stijgen, het afgelopen jaar zijn bijna 2.000 bijgekomen. Er is een significante groep die bijstand ontvangt terwijl zij hier geen recht op heeft. De VVD pleit dan ook voor een strenge controle en harde fraudeaanpak zodat de uitkeringen bij de mensen komen die het echt nodig hebben. Het college zegt het aantal bijstandsuitkeringen te willen verlagen, maar een gedegen uitwerking van deze nieuwe aanpak ontbreekt.

4. Goed onderhouden buitenruimte

Goed onderhoud van wijken, straten en bruggen is kostbaar maar keihard nodig. De Rotterdammer wil namelijk fijn in zijn wijk wonen. Het college claimt de buitenruimte ook belangrijk te vinden maar uit de plannen blijkt het tegenovergestelde. Er wordt vooral ingezet op stadsparken en het centrum en er is keihard bezuinigd op onderhoud in de wijken. De stad is meer dan alleen het centrum. Er ligt geen plan om de bruggen, tunnels, wegen en gebouwen te onderhouden. Het is hoognodig dat een goed doordacht schema komt voor groot onderhoud.

5. Voldoende aandacht voor sport

Sport is gezond en goed voor de sociale contacten. De VVD is dan ook groot voorstander van goede sportfaciliteiten in de stad. Bij het presenteren van de plannen voor 2015 bleek helaas dat er hard bezuinigd wordt op (top)sport. Zo worden zwembaden die een belangrijke rol in de wijk spelen gesloten en stijgen de lasten voor sportclubs. Dit gaat rechtstreeks tegen de verkiezingsprogramma’s van de drie coalitiepartijen in. Met dit beleid wordt de stad het tegenovergestelde van wat de VVD wil: minder bereikbaar, minder schoon en duurder voor de Rotterdammers. Daarom is na een jaar de tijd van woorden voorbij. Daden voor de stad en de Rotterdammers willen we zien als VVD. Dat doen we niet alleen door naar het college te kijken maar we werken daar ook graag aan mee.

Deel: ' VVD wil meer vooruitgang in Rotterdam '


Lees ook