(Van een verslaggever)

AMSTERDAM - Het aantal koopwoningen in Amsterdam moet fors omhoog. Daartoe dienen de komende acht jaar bijna honderdduizend huurwoningen te worden verkocht aan de zittende huurders. Dat stelt de VVD in haar programma voor de raadsverkiezingen in maart.

Het gebrek aan koopwoningen heeft geleid tot een wanverhouding tussen prijs en kwaliteit, stellen de liberalen. Terwijl de huurprijzen volgens hen kunstmatig laag worden gehouden, rijzen de prijzen voor koophuizen de pan uit. Van de Amsterdammers wil veertig procent een eigen woning, berekende de VVD, terwijl het huidige percentage eigen-woningbezit slechts zeventien procent is.

De komende vier jaar moet dertig procent van de Amsterdammers een eigen huis kunnen verwerven van de VVD. Dat betekent dat jaarlijks tienduizend huurwoningen per jaar verkocht moeten worden aan de huurders. De VVD wil de woningcorporaties daartoe verplichten. Ook zouden er van gemeentewege 'verkoopteams' moeten komen om huurders te adviseren en te begeleiden bij het kopen. De koopsubsidie van maximaal drie ton moet omhoog, teneinde de doorstroom van midden- en hogere inkomens van goedkope huurwoningen naar duurdere koophuizen te bevorderen.

Opvallend is de verkeersparagraaf. De VVD geeft voor het eerst toe dat de ruimte in de binnenstad te beperkt is om vrijuit toegang te bieden aan auto's. Om de druk te verminderen, wil ze twintig ondergrondse garages bouwen met 250 tot vijfhonderd dure plaatsen per stuk. Forensen en bezoekers zouden hun auto - goedkoop - moeten kunnen parkeren op tien transferia langs de A 10, waarvandaan gratis openbaar vervoer rijdt.

De liberalen willen het gebruik van openbaar vervoer sowieso stimuleren, door uitbreiding van metro en sneltram, het bevorderen van vervoer over water en het verbeteren en uitbreiden van - goedkoper - taxivervoer. Met hun pleidooi Amsterdam te 'koesteren als fietsstad' halen ze GroenLinks bijna links in. Ze willen ook meer veilige fietsroutes en meer buurtfietsenstallingen met toezicht.

Het gemeentebestuur kan verder worden afgeslankt als het aan de VVD ligt. De partij bepleit een wetswijziging om het aantal gemeenteraadsleden in 2006 terug te brengen tot 25. In 2002 moet het aantal wethouders al worden teruggebracht tot vier. Ook de PvdA pleitte onlangs in haar programma voor een vermindering van het aantal raadsleden en wethouders. Volgens de VVD kan het ook wel wat minder met de deelraden: terug naar zes tot acht.

© Het Parool, 10-10-2001

Deel: ' VVD wil verkoop honderdduizend huurhuizen '
Lees ook