VEILIG VERKEER NEDERLAND

Nederland moet af van de frisdrankenbelasting

Nederland moet af van de frisdrankenbelasting

De vereniging Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ is uitvoerder van de campagne
'Drank maakt meer kapot dan je lief is') en de Consumentenbond hebben de aanval geopend op de huidige discriminerende frisdrankenbelasting van 20 cent per liter, die het rijk vorig jaar 440 miljoen gulden heeft opgeleverd.
Dat blijkt uit een vandaag te publiceren open brief aan het kabinet van de drie maatschappelijke organisaties. Veilig Verkeer Nederland, NIGZ en de Consumentenbond hebben zich al eerder tegenover de regering en het parlement uitgesproken voor afschaffing van de frisdrankenbelasting, maar het zou er nu echt eens van kunnen komen. Ambtenaren van het ministerie van Financiën zijn op dit moment namelijk bezig met de vormgeving van het belastingstelsel voor de 21ste eeuw, waarover later dit voorjaar in de Tweede Kamer gesproken zal worden. Nederland is nu nog één van de weinige landen in Europa waar belasting wordt geheven op alcoholvrije dranken en loopt daarmee uit de pas met het beleid van de Europese Unie. Veilig Verkeer Nederland, NIGZ en de Consumentenbond vinden het daarom zeer gewenst dat op korte termijn wordt besloten tot een volledige afschaffing van de in 1993 bij wijze van kunstgreep door het kabinet als verbruiksbelasting ingevoerde frisdrankenbelasting, waardoor gelijksoortige dranken eindelijk eens fiscaal gelijk behandeld kunnen gaan worden. Dus net zoals koffie, thee, (kame)melk en drinkyoghurts, die al sinds jaar en dag in ons land accijnsvrij zijn. Ter financiering van de bepleite afschaffing van deze verkapte belastingheffing kan volgens Veilig Verkeer Nederland, NIGZ en de Consumentenbond voor een deel de accijns van alle alcoholhoudende dranken worden verhoogd, omdat de bieraccijns zich al jaren op hetzelfde niveau beweegt.
Met het schrappen van de oneigenlijke frisdrankenbelasting (evenals trouwens de accijns op mineraal- en bronwaters, vruchtensappen en limonadesiropen) wordt bovendien, naar de vaste overtuiging van de drie maatschappelijke organisaties, een belangrijke nieuwe impuls gegeven aan het alcoholmatigings- en verkeersveiligheidsbeleid van de rijksoverheid. Automobilisten zullen er extra door kunnen worden gestimuleerd te kiezen voor een veilig alternatief voor alcohol. Dit is des te meer het geval omdat de frisdrankenindustrie in de afgelopen jaren Veilig Verkeer Nederland, NIGZ en de Consumentenbond steeds heeft toegezegd het schrappen van deze accijns onmiddellijk en volledig door te zullen berekenen in de afgifteprijzen. Financieel gezien zijn het vooral de gezinnen met kinderen die van deze belasting op frisdranken het meeste last hebben.

Deel: ' VVN 'Nederland moet af van frisdrankenbelasting' '
Lees ook