Provincie Drenthe


VVV opent cultuurtoeristisch informatiepunt, bewoners en ondernemers richten een activiteitencommissie op

Gezamenlijk de schouders onder Orvelte

Assen, 29 april 1999
Persberichtnummer 99-091De voorlopige toeristisch-recreatieve invulling van Orvelte krijgt steeds meer gestalte. Twee nieuwe instanties gaan tal van toeristische taken, in ieder geval voor dit jaar, gezamenlijk oppakken. Voor de dagelijkse gang van zaken op het toeristisch gebied heeft de VVV Midden-Drenthe in de Drenthehof een cultuurtoeristisch informatiepunt ingericht. Dit informatiepunt gaat zaterdag 1 mei a.s. open voor het publiek. Gedeputeerde Johan Dijks, de nieuwe voorzitter van de Stuurgroep Orvelte, verricht op donderdag 6 mei a.s. de officiële opening.
Daarnaast hebben bewoners en ondernemers uit Orvelte samen een activiteitencommissie opgericht om de toeristische functie van het dorp nieuwe impulsen te geven.
Om de continuïteit in het toeristisch aanbod van Orvelte te waarborgen zijn in de afgelopen weken diverse tijdelijke gebruikersovereenkomsten aangegaan voor de panden die zijn leeggekomen door het stoppen van de Stichting Orvelte. De meeste panden zijn ingebruikgenomen door Howerco/Cewaco. Deze werkvoorzieningsschappen exploiteren dit jaar voor eigen risico de belangrijkste toeristische objecten, zoals de smederij, de maalderij, het snoepwinkeltje en de houtzagerij/klompenmakerij. Daarnaast hebben particulieren voor dit jaar de exploitatie overgenomen van o.a. het zuivelfabriekje, een snuisterijenwinkel en het diacentrum annex trouwzaal. Door al deze initiatieven was het mogelijk om Orvelte op 1 april jl., direct bij de start van het toeristenseizoen, gewoon te openen en zijn er geen toeristen voor een dichte deur gekomen.

Zoekwoorden:

Deel: ' VVV Orvelte opent cultuurtoeristisch informatiepunt '
Lees ook