Keuringsdienst van waren


VWA waarschuwt peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor bepaalde speelhuizen met glijbaan

Apr 23 2004

Onlangs is er een ongeluk gebeurd in een peuterspeelzaal in Goes. Het bleek dat een speelhuis voorzien van een glijbaan, speciaal gemaakt voor gebruik in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen, niet voldoet aan alle veiligheidseisen. De fabrikant van dit speelhuis heeft alle hem bekende afnemers aangeschreven. Alle 400 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven die dit speelhuis hebben, moeten dit buiten gebruik stellen.

De VWA heeft dit in een eigen brief aan deze 400 peuterspeelzalen en kinderdagverblijven nog eens benadrukt. De VWA controleert bij de aangeschreven peuterspeelzalen en kinderdagverblijven of de noodzakelijke actie ook wordt ondernomen.

In Goes is een peuter verongelukt toen zij met een koord van een zogenaamde loopklos om haar nek van de glijbaan ging. Dit koord is aan het speelhuis blijven haken, waardoor het meisje is gestikt. Dit speelhuis is dus niet veilig. Alle speelhuizen van dit type mogen nu niet meer gebruikt worden.

De VWA heeft op dit moment onvoldoende zekerheid dat alle houders van dergelijke speelhuizen zijn bereikt en geïnformeerd over de te nemen maatregelen. Dringend wordt geadviseerd het speelhuis zo snel mogelijk buiten gebruik te stellen. Het toestel kan uitsluitend weer in gebruik genomen worden na afdoende aanpassing en keuring. Zodra hierover meer bekend is, leest u hierover op deze site.

Verantwoordelijkheid

Wie iets koopt, mag ervan uitgaan dat het gekochte product veilig is. Producent en leverancier zijn daarvoor verantwoordelijk. Wanneer u een ander speelhuis hebt, maar u er niet honderd procent zeker van bent dat uw toestel geheel veilig is, dan kunt dit het beste controleren door na te gaan of het toestel goedgekeurd is. U kunt dit doen door bij de producent van het toestel een kopie van het certificaat van goedkeuring te vragen. Bij twijfel kunt u het toestel laten keuren. In het infoblad keuringsinstanties vindt u een lijst van bevoegde keuringsinstanties.

Wat doet de VWA?

De Voedsel en Waren Autoriteit controleert of er geen onveilige speeltoestellen in gebruik zijn. Als uw speeltoestel is goedgekeurd, kunt u er van uitgaan dat het veilig is. Een niet gekeurd toestel mag niet gebruikt worden. U kunt dan een boete krijgen.

Herkennen van het speelhuis

Hieronder kunt u zien welk speelhuis onveilig is. Meer informatie over verschillende varianten van het betreffende speelhuis is beschikbaar op de website van de fabrikant. De leiding van een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal weet welk speelhuis zij gebruikt. Voor die informatie verwijzen wij u dan ook daarnaar door. Algemene informatie over veiligheid van speeltoestellen vindt u in het infoblad speeltoestellen.

Beschrijving van het bijzondere gevaar
Tussen de bovenzijden van de opstaande zijkanten van de glijbaan (A) en de balustrade (B) bevindt zich een opening waarin een koord of ketting kan blijven vasthaken. Ten gevolge van het blijven vasthaken van bijvoorbeeld een kledingstuk of een koord kunnen kinderen verstrikt raken, met verstikking tot gevolg. Dit bijzondere gevaar is met name aanwezig wanneer een kledingstuk of een koord vast komt te zitten gedurende een zogenaamde gedwongen beweging. Het kind is dan niet meer in staat zijn of haar beweging te stoppen, zoals op het glijvlak van een glijbaan. Op afbeelding 2 en 3 is zichtbaar op welke wijze een koord in een dergelijke opening kan blijven vasthaken.


Deel: ' VWA waarschuwt peuterspeelzalen en kinderdagverblijven voor bepaalde.. '
Lees ook