Technische Universiteit Eindhoven

11 maart 2003

PERSBERICHT

VWO-ers in TU/e-Masterclass Wiskunde over wachtrijtheorie en simulatie 'Even geduld a.u.b.'
Vrijdag 14 maart wordt op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een Masterclass Wiskunde gehouden over het thema wachrijtheorie en simulatie. Zon veertig scholieren uit de klassen 5 en 6 VWO van scholen uit diverse plaatsen (o.a. Emmen, Gouda, Tilburg, Utrecht, Zwolle en Eindhoven) zijn te gast van de TU/e. De opleiding Toegepaste wiskunde organiseert deze dag en dr. Ivo Adan is de docent. Hij verzorgt korte colleges met demonstraties en bespreekt met de leerlingen de zelf uitgevoerde experimenten. De dag begint met een college om 10.00 uur (gebouw Helix, collegezaal 1) en wordt om 16.00 uur afgesloten. Wachtrijtheorie
In het dagelijks leven hebben we vaak te maken met wachten, bijvoorbeeld bij de kassa in de supermarkt, voor het downloaden van gegevens op het internet en voor verkeerslichten. En wachten vinden we meestal niet prettig. Om het wachten te verkorten zijn aanpassingen nodig zoals extra kassa's, een snellere internetverbinding en een betere verkeerslichtafstelling. Maar hoeveel extra kassa's zijn nodig? Wat is het effect van een snellere internetverbinding? Hoe vind je een betere afstelling van de verkeerslichten? Een antwoord op deze vragen kan worden gegeven met behulp van wiskundige modellen die wachtrijsituaties beschrijven: wachtrijmodellen. Computersimulatie Bij het bestuderen van wachtrijmodellen speelt de kansrekening een belangrijke rol, want wachten wordt juist veroorzaakt door toevallige schommelingen in aankomsttijden en bedieningstijden. Maar kansrekening is meestal lastig. De computer biedt nieuwe mogelijkheden om ons te helpen wachtrijsituaties te begrijpen. Bij computersimulatie wordt een wachtrijsituatie nagespeeld op de computer en kunnen resultaten op heldere wijze op het scherm worden getoond. Masterclass In de Masterclass laat dr. Ivo Adan zien hoe je wachtrijsituaties kunt modelleren en wachttijden kunt berekenen. Daarnaast zal hij het gebruik van computersimulatie demonstreren. Een belangrijk deel van het college zal bestaan uit het zelf experimenteren met computersimulaties van wachtrijen. Meer informatie is te vinden op de website: https://www.win.tue.nl/masterclass2003

Deel: ' VWO-ers in TU/e-Masterclass Wiskunde over wachtrijtheorie en simulat.. '
Lees ook