Ministerie van VWS

Aanbieden RVZ-rapport Patiënt en Internet

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/PCZ/2057451

5 april 2000

De Raad voor de Volksgezondheid heeft recent een door mij gevraagd advies uitgebracht over Patiënt en Internet. Overeenkomstig de Kaderwet adviescolleges doe ik u bijgaand genoemd advies toekomen. Zonder tegenbericht zal ik u binnen drie maanden in kennis stellen van mijn standpunt.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Preventie en bescherming

Externe links
RVZ-rapport Patiënt en Internet

Deel: ' VWS Aanbieden RVZ-rapport 'Patiënt en Internet' '
Lees ook