Ministerie van VWS

Gezondheidsbevordering

De onderstaande tekst werd gepubliceerd in de special van VWS Bulletin ter gelegenheid van Prinsjesdag op 21 september 1999.

Bij gezondheidsbevordering staat de gezondheid van de gehele bevolking centraal, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen zoals chronisch zieken. Preventie is het belangrijkste instrument van gezondheidsbevordering, onder meer door voorlichting over gezond leven, vaccinaties, screening (bijvoorbeeld op borstkanker) en het bewaken van de kwaliteit van levensmiddelen. Bij gezondheidsbevordering is een belangrijke rol weggelegd voor (regionaal samenwerkende) gemeenten, via de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten.

Voor preventieve zorg trekt het kabinet in 2000 in totaal bijna 539 miljoen gulden uit. Voor de Inspectie van Waren en Veterinaire zaken is 127 miljoen beschikbaar. De gemeenten geven naar verwachting in 2000 een bedrag van 578 miljoen gulden uit aan gezondheidsdiensten.

Van de in totaal 35 miljoen gulden groeiruimte die het kabinet in het regeerakkoord beschikbaar stelde voor gezondheidsbevordering, moet in de jaren 2001 en 2002 nog in totaal 17,2 miljoen gulden worden toegekend. Voor 2000 bedraagt de netto intensiveringsruimte 18 miljoen gulden.

Deel: ' VWS Bulletin Gezondheidsbevordering '
Lees ook