Ministerie van VWS

Genetisch onderzoek: wachten op de doorbraak

Bij het bedrijf IntroGene in Leiden wordt met man en macht gewerkt aan de ontwikkeling van de gen-therapie. Het bedrijf heeft goede hoop dat binnen één tot twee jaar een doorbraak gemeld kan worden. Bioloog Jan Boesen van het bedrijf ziet het nut in van regels die de overheid wil stellen en die de grenzen van dit soort therapieën aangeven. Maar het is ongewenst als daarmee de voortgang van de biotechnologie wordt belemmerd. Het gaat namelijk wel over technieken die bedreigende ziekten kunnen genezen. Deel twee van een serie over genetisch onderzoek.

Het integrale artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin, nummer 14 van 3 september 1999.

Deel: ' VWS Bulletin over Genetisch onderzoek '
Lees ook