Ministerie van VWS

Tabaks- en alcoholbeleid

De onderstaande tekst werd gepubliceerd in de special van VWS Bulletin ter gelegenheid van Prinsjesdag op 21 september 1999.

Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak en de belangrijkste risicofactor voor kanker en hartziekten. Ontmoediging van tabaksgebruik blijft daarom een belangrijke prioriteit van regeringsbeleid. Momenteel ligt bij de Tweede Kamer een voorstel tot aanscherping van de Tabakswet, die onder meer een verbod op tabaksreclame beoogt. Daarnaast zullen in een nieuwe Tabaksnota ook nieuwe niet-wettelijke maatregelen aan de orde komen om het roken te verminderen.

De ernst en omvang van het alcoholmisbruik, vooral onder jongeren, baart in toenemende mate zorgen. Naast allerlei gezondheidsaandoeningen veroorzaakt drank ook veel maatschappelijke problemen. Bij de Tweede Kamer ligt een voorstel tot aanscherping van de Drank- en Horecawet, waarin onder meer voorstellen worden gedaan om de verkoop van alcohol verder aan banden te leggen. Er zal een nieuwe Alcoholnota verschijnen.

Deel: ' VWS Bulletin Tabaks- en alcoholbeleid '
Lees ook