Ministerie van VWS

Vijf vragen over vergoeden zelfzorggeneesmiddelen

Per 1 september 1999 wordt de vergoeding van de zogenoemde zelfzorggeneesmiddelen gewijzigd. Het zijn middelen die patiënten meestal gebruiken voor kortdurende, minder ernstige aandoeningen waarbij inschakeling van een arts niet nodig is. Deze medicijnen zijn zonder recept bij de apotheek of drogist verkrijgbaar. Ze worden ook wel buiten-WTG geneesmiddelen genoemd, omdat zij niet vallen onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg. De directeur Genees- en Hulpmiddelenvoorziening H.L. Timmer gaat nader in op de wijziging, die tot doel heeft om de kosten van geneesmiddelen omlaag te brengen.

. Wat zijn de voornaamste wijzigingen ten opzichte van de huidige vergoeding?

Sommige zelfzorggeneesmiddelen die tot nu toe volledig betaald worden wanneer ze op recept zijn voorgeschreven, zullen niet langer worden vergoed. Crèmes voor de behandeling van een koortslip zijn hier een voorbeeld van. Andere middelen, waaronder bepaalde pijnstillers en middelen tegen hooikoorts, komen vanaf 1 september uitsluitend nog voor vergoeding in aanmerking wanneer sprake is van chronisch gebruik, oftewel wanneer ze worden voorgeschreven voor de behandeling van een chronische aandoening. Dit betekent dat bij kortdurend gebruik ook deze middelen door de patiënt zelf betaald moeten worden. Ook komt het eerste recept voor hooguit vijftien dagen voor deze geneesmiddelen altijd voor rekening van de gebruiker.

. Wanneer is sprake van chronisch gebruik?

Er is sprake van chronisch gebruik wanneer een geneesmiddel gedurende minimaal drie maanden, al dan niet aaneengesloten, per jaar gebruikt wordt. Dit kan dus seizoensgebonden en met tussenpozen zijn. Er mag echter niet meer dan één jaar tussen de vervolgrecepten zitten. De inschatting of een dergelijk langdurig gebruik van een bepaald geneesmiddel aangewezen is, dient de arts op basis van zijn of haar ervaring te maken. Indien de arts verwacht dat sprake zal zijn van chronisch gebruik, wordt deze dit met de vermelding c.g. chronisch gebruik op het recept aangegeven.

. Moet iedereen die langdurig een zelfzorggeneesmiddel gebruikt vanaf 1 september de eerste 15 dagen zelf betalen?

Alleen mensen die ná 1 september beginnen met het langdurig gebruik van een zelfzorggeneesmiddel dienen het eerste recept zelf te betalen. De huidige chronische gebruikers van zelfzorggeneesmiddelen hoeven hun eerst volgende recept na 1 september dus niet te betalen.

. Bestaat de kans dat artsen andere, geheel vergoede, middelen gaan voorschrijven?

Dat zal niet helemaal te voorkomen zijn. De overweging om een ander, geheel vergoed geneesmiddel voor te schrijven zal in veel gevallen niet aan de orde zijn, omdat voor chronische patiënten ook de zelfzorggeneesmiddelen vergoed blijven. Alleen het eerste recept komt voor rekening van de patiënt en dit vormt, gezien de relatief lage kosten, in het algemeen geen reden om uit te wijken naar andere middelen. Verder reken ik op de professionele instelling van de arts om een gepast gebruik van geneesmiddelen te blijven bevorderen.

. Hoeveel denkt de minister hiermee te besparen?

Het College voor zorgverzekeringen, voorheen de Ziekenfondsraad, schat de mogelijke besparingen van de maatregel op ongeveer 150 miljoen gulden per jaar.

Dit artikel is gepubliceerd in VWS Bulletin, nummer 13 van 20 augustus 1999

Deel: ' VWS Bulletin Vragen over vergoeden zelfzorggeneesmiddelen '
Lees ook