Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

VWS laat draaiboek pokkenvaccinatie maken

Op dit moment werkt GGD Nederland aan een landelijk draaiboek pokkenvaccinatie. Hoewel de ziekte sinds 1978 niet meer voorkomt, wil de Nederlandse regering volledig voorbereid zijn.

De Nederlandse overheid beschikt over 20 miljoen pokkenvaccins. Iedere Nederlander kan beschermd worden tegen het pokkenvirus. Staatssecretaris Ross heeft in januari 2003 aan GGD Nederland gevraagd om - in samenwerking met regionale GGDen, de Regionaal Geneeskundig Functionarissen en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR)-regios - een draaiboek pokkenvaccinatie op te stellen. Aan de hand van het draaiboek moet een eventuele massavaccinatie in Nederland binnen vijf à zes dagen gerealiseerd kunnen worden.

In geval van een daadwerkelijke uitbraak zal worden overgegaan tot een zogenaamde ringvaccinatie. Iedereen binnen een bepaald lokaal gebied wordt dan gevaccineerd. De kans dat tot massavaccinatie wordt overgegaan is zeer klein, maar de regering wil overal op voorbereid zijn. Massavaccinatie komt pas aan de orde bij een daadwerkelijke dreiging. In een dergelijk geval kan de regering besluiten over te gaan tot vaccinatie.

Wereldwijd gebruik van een pokkenvaccin vormde de basis voor uitroeiing van de ziekte in 1978. Sinds die tijd komt de ziekte over de gehele wereld niet meer voor. Omdat de risicos van vaccinatie te groot zijn en de ziekte al een lange tijd wereldwijd niet meer voorkomt, vindt de Nederlandse regering preventieve vaccinatie dan ook ongewenst. Het vaccin kent teveel ernstige - en zelfs levensbedreigende - bijwerkingen.

Pokken 1.
Pokken
Vraag en antwoord, 27-1-2003

Infectieziekten & veiligheid
2.
Infectieziekten & veiligheid
Kamerstuk, 13-12-2002

Om het kamerstuk op te halen: Zie het origineel http://www.minvws.nl/document...er=393&page=19068 .

Deel: ' VWS laat draaiboek pokkenvaccinatie maken '
Lees ook