Ministerie van VWS


Vws presenteert als eerste ministerie jaarverslag 'nieuwe stijl'

Dinsdag 18 mei 1999, persbericht nummer 45

Morgen biedt minister Borst aan de voorzitter van de Tweede Kamer het eerste departementale jaarverslag aan. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft als eerste ministerie een jaarverslag nieuwe stijl opgesteld. Met het jaarverslag legt minister Borst verantwoording af aan de Tweede Kamer over de uitgaven en ontvangsten in 1998 die onder de begroting van VWS vallen. In totaal gaat het om een bedrag van ¦ 11,2 miljard aan uitgaven en ¦ 0,4 miljard aan ontvangsten.

Het jaarverslag over de begroting is een nieuwe manier van verantwoorden, die bedrijfsprestaties en de resultaten van beleid beter zichtbaar maakt. Dit jaarverslag van VWS vervult tevens een voorbeeldfunctie voor het jaarverslag van de toekomst. Het is de bedoeling dat met ingang van volgend jaar alle ministeries zich op basis van een jaarverslag verantwoording af gaan leggen.

Het doel is dat in het jaar 2000 de Tweede Kamer de jaarverslagen van alle ministeries over 1999 kan behandelen vanaf de derde woensdag in mei. Op basis van de resultaten van debatten over de jaarverslagen kan het kabinet in juni eventueel bijsturen in de plannen voor het komend jaar.

Samen met het jaarverslag biedt minister Borst ook de meer financieel-technische getinte financiële verantwoo

Deel: ' VWS presenteert als eerste jaarverslag 'nieuwe stijl' '
Lees ook