Persbericht

Den Haag, 19 september 2001

Werkgroep Van Heemskerck start voorlichtingscampagne over Het Gebaar

Op 17 september 2001 is de werkgroep Van Heemskerck (VWS) gestart met een voorlichtingscampagne over de ontwikkelingen rondom Het Gebaar. Het Gebaar is een tegemoetkoming aan de oorlogsgetroffenen in het voormalig Nederlands-Indië voor het beleid van voorgaande Nederlandse regeringen dat erg kil, bureaucratisch en formalistisch is geweest. Hiervoor heeft de Nederlandse regering in ieder geval f 3.000,- per rechthebbende gegarandeerd.

Het uitbetalen van Het Gebaar begint wanneer een stichting is opgericht die de aanmelding, verificatie en uitbetaling van Het Gebaar gaat verzorgen. Dat zal naar verwachting half november 2001 zijn. Dan zijn ook de officiële aanvraagformulieren voor Het Gebaar beschikbaar. Het streven is nog dit jaar de eerste uitbetalingen te doen.

Met advertenties, advertorials en een uitgebreide informatiefolder informeert de werkgroep Van Heemskerck belanghebbenden en geïnteresseerden over de actuele stand van zaken rondom Het Gebaar. Bijgevoegd treft u de informatiefolder aan die informatie bevat over de totstandkoming van Het Gebaar en wie voor Het Gebaar in aanmerking komen. Tevens wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Naast de informatiefolder is ook informatie op het internet beschikbaar op adres: www.gebaar.nl. Het oude adres www.indischgebaar.nl komt te vervallen.

Zoekwoorden:

Deel: ' VWS start voorlichtingscampagne over Het Gebaar '
Lees ook