consumentenbond

consumentenbond sleept overheid voor de rechter

vws weigert oplossingen aan te dragen voor legionellaslachtoffers

16 december 1999 - de consumentenbond zal nog deze maand een rechtszaak starten tegen de staat der nederlanden inzake de legionella-affaire. een tweede gesprek vandaag tussen het ministerie van volksgezondheid en de consumentenbond heeft niets opgeleverd. het ministerie weigert financiële oplossingen aan te dragen voor legionella-slachtoffers omdat de consumentenbond de overheid aansprakelijkheid heeft gesteld voor de legionella-uitbraak tijdens de westfriese flora.

de consumentenbond is in augustus een collectieve actie gestart tegen vier partijen: de standhouders van twee bubbelbaden, de westfriese flora en het ministerie van vws. de consumentenbond, die namens 110 slachtoffers optreedt, verwijt deze partijen nalatig te zijn geweest met betrekking tot voorzorgsmaatregelen en controle. door middel van gesprekken probeert de bond met deze partijen een financiële regeling te treffen waarmee alle slachtoffers schadeloos gesteld kunnen worden. op 25 november hebben de consumentenbond en het ministerie van vws een eerste gesprek gevoerd over een mogelijke financiële regeling voor de legionellaslachtoffers van de westfriese flora. de consumentenbond heeft vws toen gevraagd enkele opties op tafel te leggen. het ministerie weigerde in eerste instantie dat te doen, zo lang de bond de aansprakelijkheid niet van tafel haalde. aan het eind van dat overleg is echter afgesproken dat het ministerie zich desondanks zou beraden op mogelijkheden om de slachtoffers financieel tegemoet te komen. hiervoor heeft zij op 25 november meer tijd gevraagd om zich intern te beraden met de ambtelijke top van het departement en de politiek verantwoordelijken.

die beraadslaging heeft niet geleid tot enige opening. vws weigert slachtoffers van de legionella-uitbraak financieel te compenseren. door de weigerachtige houding van het ministerie ziet de consumentenbond zich nu gedwongen om naar de rechter te gaan.
de consumentenbond is uitermate teleurgesteld in de weigerachtige houding van de overheid. afgelopen vrijdag nog heeft de slachtofferstichting een dringend persoonlijk beroep gedaan op minister borst om toch vooral met enkele mogelijke opties te komen. voor steeds meer slachtoffers wordt hun financiële situatie nijpend. de consumentenbond en de slachtoffers zouden graag zien dat er een financiële regeling bestaat nog voordat de nieuwe westfriese flora in februari begint.
in een eerste reactie is ook de stichting flora veteranenziekte erg teleurgesteld: “ongelooflijk dat de overheid geen oplossingen aandraagt,” aldus de stichting.

de slachtoffers staan voorlopig nog met lege handen. twee andere volgens de consumentenbond aansprakelijke partijen hebben afgelopen maandag in een kort geding elke aansprakelijkheid afgewezen. de rechter doet in deze zaak donderdag een uitspraak.

Zoekwoorden:

Deel: ' VWS weigert oplossingen voor legionellaslachtoffers '
Lees ook