Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Benoeming


12 februari 2003 -
De heer mr. W.R.J. van den Hende is met ingang van 15 februari 2003 benoemd tot directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Hij volgt in deze functie de heer drs. P.H. Draaisma op die inmiddels belast is met de voorbereiding van de samenvoeging van enkele uitvoerende diensten van LNV.

Ko van den Hende (58) werkt sinds 1972 bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij hij heeft onder andere de directies Voorlichting en Externe Betrekkingen, Openluchtrecreatie, Organisatie en Efficiency en Juridische Zaken geleid. Zijn huidige functie is projectdirecteur Vernieuwend Werken Landbouw.

Deel: ' W.R.J. van den Hende benoemd tot directeur Financieel-Economische Za.. '
Lees ook