Nederlandse Vereniging van journalisten

Waakhonden bij Wegener
De redacties van de Wegener-dagbladen en de NVJ hebben 'een waakhondengroep' ingesteld. Deze groep heeft als doel de garanties ten aanzien van behoud van alle titels en inkomen van betrokken medewerkers tegen het licht te houden.
De 'waakhondengroep' zal ook controle uitoefenen op het behoud van de redactionele formaties. De angst bestaat dat bij Wegener zal worden bezuinigd, omdat de aangekochte kranten beter renderen. Ook verscheidenheid en concurrentie worden daarbij scherp in de gaten gehouden. Door de overname van de VNU-dagbladen ontstaan in verschillende gebieden overlappingen. Daarnaast blijft de 'waakhondengroep' bij de VNU voorlopig bestaan. Bij de verkoop van de VNU-dagbladen aan Wegener en de doorverkoop van De Limburger aan De Telegraaf zijn garanties versterkt: geen gedwongen ontslagen, geen aantasting van de waarde van inkomens inclusief toeslagen. De komende tijd moeten de gegevens garanties hard worden gemaakt.
Twijfel is er over de bedoelingen van Wegener. Na de aankondiging van de aankoop bleek topman Houwert vooral te zinspelen op 'vooralsnog geen samenvoegen van titels, tot het jaar 2000 '. VNU-directeur Busweiler - in de toekomst lid van de Raad van Bestuur van Wegener- zou een algemeen-hoofdredacteur bij de vier door Wegener aangekochte dagbladen willen aanstellen.
Inmiddels heeft de NVJ media-adviseur Eric van Erp gevraagd een inventarisatie te maken van alle regelingen die bestaan voor de VNU-dagbladjournalisten. Het gaat dan om toeslagen, pensioenregelingen, onkostenvergoedingen en zaken als lease-auto's. Deze gegevens spelen een belangrijke rol bij de onderhandelingen over het sociaal plan.

Deel: ' Waakhonden NVJ bij Wegener '
Lees ook