Partij van de Arbeid


PvdA-kamerlid Waalkens bij dioxinekippen-debat: 'Consument moet kunnen vertrouwen op veiligheid producten' 9 juni 1999 PvdA-voorlichting

Over de kwestie van de dioxinekippen werd op woensdag 9 juni gedebatteerd met minister Borst en staatssecretaris Faber. Het CDA kwam met een motie van afkeuring op de proppen, maar deze motie werd niet gesteund. Wel werden twee moties van Waalkens (PvdA), Oplaat (VVD) en Ter Veer (D66) aangenomen. Waalkens hield de Kamer voor dat 'de consument te allen tijde moet kunnen vertrouwen op de veiligheid van de aangeboden producten'.

In zijn bijdrage ging Waalkens in op het feit dat de veevoedersector werkt met veel grondstoffen uit verschillende landen. Daarom moeten er voldoende waarborgen in de keten worden ingebouwd. Hij verzocht de regering onder meer met kracht te pleiten voor een Europees voedselkwaliteitsbeleid. In de door PvdA-fractie ondersteunde motie van Oplaat werd de regering verzocht om nog voor de komende begrotingsbehandeling maatregelen te nemen om de interne communicatie bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) op orde te brengen. Tijdens het algemeen overleg dat voorafging aan het plenaire debat over de dioxinekippen-affaire had Waalkens hier ook al voor gepleit.

In een brief aan de Kamer hadden minister Borst van Volksgezondheid en staatssecretaris Faber van LNV een chronologische opsomming van data en gegevens vermeld. Waalkens gaf aan dat die opsomming een helder beeld geeft van wat er allemaal gebeurd is rondom de dioxinekippen. Toch had hij nog wel een aantal vragen. De inhoud van deze vragen had onder meer betrekking op wat er in verschillende ambtelijke notities stond en waarom de Secretaris-Generaal van VWS het niet nodig vond om zijn minister Borst tijdig in te lichten. Voedselveiligheid dient immers prioriteit te hebben.

Deel: ' Waalkens 'Consument moet kunnen vertrouwen op veiligheid' '
Lees ook