Ministerie van VWS

Waarborgfonds voor de zorgsector opgericht

Maandag 12 juli 1999, persbericht nummer 74

Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Nederlandse Zorgfederatie

Vandaag hebben het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgfederatie (NZf) de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector opgericht. Met behulp van het Waarborgfonds kunnen zorginstellingen tegen gunstige voorwaarden geld lenen op de kapitaalmarkt, onder andere voor verbouw of nieuwbouw. De staat stelt zich garant voor de verplichtingen van het fonds.

De rentevoordelen voor de instellingen kunnen weer voor zorg ingezet worden. Hiermee wordt bereikt dat financiele middelen doelmatiger besteed worden.

De verwachting is dat institutionele beleggers dankzij het Waarborgfonds weer bereid zullen zijn de zorgsector mede te financieren. Dit draagt bij aan de continuíteit van de zorgsector op langere termijn. In de zorg wordt per jaar voor 1,5 à 2 miljard gulden aan nieuwe leningen verstrekt.

De commissaris van de Koningin in Overijssel, mr. J. Hendrikx, wordt voorzitter van de Raad van Toezicht. Het Waarborgfonds gaat in het vierde kwartaal van 1999 van start.

Deel: ' Waarborgfonds voor de zorgsector opgericht '
Lees ook