CBS

Waarde beleggingen verzekeraars en pensioenfondsen 6 procent gedaald in 2002

De totale beleggingen van de verzekeraars en pensioenfondsen zijn in 2002 met bijna 6 procent afgenomen. De belangrijkste oorzaak hiervan zijn koersverliezen van 82 miljard euro op de aandelenportefeuilles. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Binnen de totale beleggingen namen de buitenlandse obligaties (16 procent) en de woninghypotheken (19 procent) toe. In het vierde kwartaal van 2002 is voorlopig een einde gekomen aan de waardedaling van de beleggingen.

2002 slecht jaar voor beleggingsportefeuilles
In 2002 is de teruggang van de totale beleggingen van verzekeraars en pensioenfondsen bijna 6 procent. Bij de pensioenfondsen zijn de beleggingen afgenomen met 5 procent. Bij de verzekeraars kwam de daling uit op ruim 6 procent. Van 1997 tot en met 2000 werden nog positieve groeicijfers behaald. In 2001 daalde de totale beleggingsportefeuille met 1 procent. In dat jaar daalden de beleggingen van pensioenfondsen met ruim 2 procent. De verzekeraars zagen hun beleggingsportefeuille in 2001 nog met 1 procent toenemen.

Koersverliezen op aandelen belangrijkste gebeurtenis in 2002 Het jaar 2002 stond in het teken van dalende koersen op de effectenbeurzen. Verzekeraars en pensioenfondsen kregen hiervan als grote beleggers hun deel. Op hun aandelen heeft het CBS een koersverlies van 82 miljard euro (-24 procent) gemeten. Dit is twee maal zo veel als in 2001. De pensioenfondsen leden een koersverlies van ruim 61 miljard euro (-26 procent). De verzekeraars moesten bijna 20 procent afboeken op hun aandelen (ruim 20 miljard euro). De MSCI-wereldindex voor aandelen liet over 2002 een afname zien van bijna 33 procent; de CBS koersindex voor aandelen daalde bijna 35 procent. Per saldo is er voor 25 miljard euro aandelen aangekocht in 2002: door de verzekeraars ruim 5 miljard euro en door de pensioenfondsen bijna 20 miljard euro.

Lichte toename obligatieportefeuille
Door koersstijgingen nam de obligatieportefeuille in 2002 toe met 3,5 miljard euro (1,5 procent). Dit voordeel komt geheel toe aan de pensioenfondsen. De verzekeraars speelden quitte. In 2002 is voor 2 miljard euro obligaties aangekocht. Het beeld bij verzekeraars is hier anders dan bij pensioenfondsen. De verzekeraars verkochten 6 miljard euro uit hun portefeuille. De pensioenfondsen kochten voor 8 miljard euro bij. De waarde van de obligatieportefeuille van de verzekeraars is uiteindelijk gedaald met 7 procent; de pensioenfondsen lieten een stijging zien van bijna 12 procent.

Onroerend goed portefeuille met 5 procent afgenomen De waardestijging van het onroerend goed van de verzekeraars en pensioenfondsen bedroeg in het afgelopen jaar 1,5 miljard euro (ruim 4 procent). De verzekeraars noteerden een waardestijging van 0,8 miljard euro. Gecombineerd met lichte verkopen is hun portefeuille met 2 procent gestegen. De pensioenfondsen hebben een waardestijging van 0,7 miljard euro gerealiseerd. Door voor 3 miljard euro te verkopen daalde de onroerend goed portefeuille uiteindelijk met bijna 9 procent.

Buitenlandse obligaties fors hoger
Het buitenlands belang van verzekeraars en pensioenfondsen is in 2002 met 2 procentpunten gestegen tot 55 procent van de totale beleggingen. Het buitenlands belang bestaat nagenoeg geheel uit aandelen en obligaties. De buitenlandse obligaties vormen, naast de woninghypotheken, de enige post in de totale beleggingen die toenamen (16 procent). De toename van de buitenlandse obligaties is bij de pensioenfondsen hoger (18 procent) dan bij de verzekeraars (10 procent). De binnenlandse obligaties namen met 17 procent af. Het belang in buitenlandse aandelen van de verzekeraars en pensioenfondsen daalde met 18 procent, iets meer dan de daling van de binnenlandse aandelen (17 procent).

Stabilisatie in vierde kwartaal
In het vierde kwartaal van 2002 is aan de grote daling van waarde van de beleggingen in het tweede (-5 procent) en derde kwartaal (-4 procent) voorlopig een einde gekomen. De toename in het vierde kwartaal bedraagt bijna 1 procent. Deze toename vond geheel plaats bij de pensioenfondsen. In het eerste kwartaal was bij verzekeraars en pensioenfondsen ook sprake van een toename (+3 procent).

Technische toelichting
Vanaf het eerste kwartaal van 2002 is de statistiek uitgebreid, teneinde aan nieuwe internationale verplichtingen te kunnen voldoen. In tabel 4 zijn ter vergelijking voor ultimo 2001-IV cijfers zowel volgens de oude als volgens de nieuwe opzet opgenomen. In de nieuwe opzet worden volledige balansen geënquêteerd, terwijl in de oude opzet alleen naar de beleggingen werd gevraagd. Met de nieuwe cijfers is het mogelijk een completer en consistenter beeld te schetsen. De kolom Overige mutaties in tabel 3 bevat aansluitingsverschillen, correcties en mutaties ten gevolge van methodewijzigingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-040
5 maart 2003
9.30 uur
Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Waarde beleggingen verzekeraars en pensioenfondsen 6 procent gedaald.. '
Lees ook