Provincie Limburg

Waardering voor initiatief 'Nach van 't Limburgse Leed'

Provincie en Gemeente Venlo verhogen bijdrage

De 'Nach van 't Limburgse Leed' kan toch doorgaan. Dit kon vanochtend worden medegedeeld aan organisatie van de nacht. Door een gezamenlijke inspanning van de Provincie én de gemeente Venlo zijn voldoende financiële middelen beschikbaar om de organisatie mogelijk te maken. Zowel Provincie als gemeente Venlo dragen nu ieder 7.500,- bij in een mogelijk tekort.

De Provincie Limburg heeft steeds aangegeven het initiatief van de 'Nach van 't Limburgse Leed' een warm hart toe te dragen. Ook het advies van de commissie Cultuur was positief. Echter, om voor provinciale subsidie in aanmerking te komen moet ook worden voldaan aan de voorwaarde dat anderen substantieel bijdragen en er sprake is van gemeentelijke matching met een evenredig bedrag. Door met name de persoonlijke inzet van wethouder van der Velden heeft Venlo besloten de gemeentelijke bedrage te verhogen naar 7.500,-. Tegelijk heeft de Provincie besloten de toegezegde bijdrage van 5.000,- eveneens te verhogen naar 7.500,-. Daarbij is van de zijde van de Provincie de voorwaarde losgelaten dat de bijdrage moet worden besteed aan educatieve activiteiten zoals het ontwikkelen van een website en een nieuwsbrief. Zo zijn voldoende financiële middelen vrijgekomen om de organisatie mogelijk te maken.

24-7-2002 15:33

Zoekwoorden:

Deel: ' Waardering voor initiatief 'Nach van 't Limburgse Leed' '
Lees ook