Gemeente Leeuwarden

Waardering voor Leeuwarden stijgt

Achmeatoren in de wolken Landelijke benchmark ondernemingsklimaat: waardering voor Leeuwarden stijgt.

Het Ministerie van Economische Zaken heeft vandaag de resultaten van het onderzoek naar het gemeentelijke ondernemersklimaat in dertig grote steden gepresenteerd. Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat de gemiddelde waardering voor het ondernemersklimaat in Leeuwarden omhoog is gegaan.

Dat is gelijk aan de landelijke tendens: de ondernemers kennen over de gehele linie iets hogere cijfers toe aan het gemeentelijke ondernemingsklimaat.

De benchmark is een monitor die systematisch inzicht verschaft in de kwaliteit van het gemeentelijke ondernemersklimaat en de ontwikkelingen daarin. De dertig steden die in de benchmark zijn vergeleken vallen allen onder het Grote Steden Beleid. Deze steden hebben in 1999 en 2000 meerjarige ontwikkelingsprogrammas gemaakt.

In de benchmark die nu is verschenen scoren de steden beter dan in de vorige benchmark. Met name onderwerpen als de ontsluiting van de bedrijfslocatie, telefonische bereikbaarheid van de gemeente en de toegankelijkheid van het bedrijfsloket krijgen in vergelijking met de vorige meting een hogere waardering.

De gemiddelde waardering voor Leeuwarden is gestegen van 6,2 naar 6,4. Uit de benchmark komt naar voren dat de verbeteringen vooral zijn bereikt in de dienstverlening en de communicatie. Ondernemers in Leeuwarden ervaren dat afspraken beter en sneller worden nagekomen. De telefonische bereikbaarheid van de gemeente is zelfs relatief verbeterd. Dat geldt ook voor de afstemming binnen de gemeente bij vergunningverlening. Het oordeel over het aanbod van woningen ligt hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

Leeuwarden scoort minder op de bereikbaarheid per auto, parkeermogelijkjeden en de vindbaarheid van loketten. Op deze terreinen zijn in 2001 verbetertrajecten ingezet. Een belangrijk onderdeel van het verbetertraject is de inrichting van een centraal ondernemersloket in samenspraak met de Kamer van Koophandel; dit zal in oktober in gebruik worden gesteld. Het centrale loket moet leiden tot een goede vindbaarheid, heldere communicatie met ondernemers en een snellere afhandeling van aanvragen.

Deel: ' Waardering voor Leeuwarden stijgt '
Lees ook