Ingezonden persbericht


Waardering voor vakmensen zonder papieren
Praktijkervaring officieel erkend met certificaat
Ze zijn goed in hun vak. Leveren dag in, dag uit prima vakwerk. Ze hebben veel ervaring maar geen diploma. De grafimediabranche kent veel van dit soort mensen. Het vak in de praktijk geleerd zonder er een opleiding voor te volgen. Sinds vorig jaar bestaat voor deze mensen de mogelijkheid via het GOC een praktijktoets af te leggen. Dé kans om een erkend certificaat te behalen. Het is een initiatief dat voortkomt uit de employabilitycampagne "Regisseer" die het GOC vorig jaar is gestart. Vijf grafici zijn inmiddels de trotse bezitter van een praktijkcertificaat en nieuwe kandidaten dienen zich alweer aan.

Voor de vakman zonder papieren is het certificaat natuurlijk een uitkomst. Het biedt immers een betere positie op de arbeidsmarkt. Werkgevers profiteren echter ook van de nieuwe erkenning. Zij krijgen de zekerheid dat houders van zo'n certificaat in de praktijk goed uit de voeten kunnen. Want de medewerker die slaagt voor de praktijktoets heeft bewezen in de praktijk evenveel waard te zijn als zijn gediplomeerde collega's. Niet zelden is het dan ook op initiatief van de werkgever dat de praktijktoets wordt aangevraagd.

In twee maanden een certificaat
Geïnteresseerden krijgen van het GOC gratis een informatiepakket toegestuurd. Daarin zit ook een checklist aan de hand waarvan werkgever en werknemer samen kunnen bepalen of de kandidaat voldoet aan de normen die staan voor deelname aan de toets. De ingevulde checklist wordt vervolgens door het GOC beoordeeld. Als ook het GOC positief adviseert, wordt de praktijktoets aangevraagd. De kosten voor deelname bedragen ' 550,00. Op een in onderling overleg bepaalde datum en tijd komt een examinator van het GOC naar het bedrijf waar de kandidaat werkt.

De toets bestaat uit een voor het bedrijf normale productieorder die aan bepaalde criteria moet voldoen. Binnen één tot twee maanden na de aanvraag kan de praktijktoets plaatsvinden. Twee weken later kan de medewerker al in het bezit zijn van een praktijkcertificaat.

Erkenning voor vakwerk in praktijk
De introductie vorig jaar van het zogenoemde praktijkcertificaat leidde tot enige discussie in de branche. Niet iedereen was het erover eens dat praktijkervaring officieel moest worden erkend. Voor een deel kwam de kritiek voort uit onbekendheid met het nieuwe document. Nu duidelijker is hoe het praktijkcertificaat moet worden gewaardeerd, lijkt de discussie wat te verstommen. De praktijktoets die kandidaten voor het certificaat afleggen, staat gelijk aan het praktijkexamen dat onderdeel uitmaakt van de vakopleidingen. Wie slaagt, krijgt een praktijkcertificaat, geen vakdiploma. Het is een officiële erkenning voor vakwerk in de praktijk.

Nabewerkers geïnteresseerd
Voor vijftien beroepen heeft het GOC inmiddels checklisten klaarliggen, verdeeld over de vakgebieden vellenoffset, rotatie-offset, rotatiediepdruk, rotatieflexodruk, vellenflexodruk, brocheren, snijden, vouwen en vouwplakken. Opvallend is de belangstelling uit met name de nabewerking. Inmiddels zijn twee nabewerkers geslaagd, wachten er twee op de praktijktoets en hebben er vijf informatie aangevraagd. Wie ook geïnteresseerd is kan het gratis informatiepakket (inclusief checklist) aanvragen bij GOC in Veenendaal, telefoon (0318) 53 91 11 of e-mail: info@goc.nl. Meer informatie is ook beschikbaar op de website van het GOC: www.goc.nl.Deel: ' Waardering voor vakmensen zonder papieren '
Lees ook