Ministerie van VWS

Waarnemend hoofdinspecteur voor de gezondheidszorg benoemd

Vrijdag 2 juli 1999, persbericht nummer 71

Met ingang van 7 juni is drs. P.H. Vree aangewezen als waarnemend Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg. Vree was de afgelopen jaren plaatsvervangend Hoofdinspecteur.

Met ingang van 14 juni neemt mr. H. Plokker, arts, de functie van plaatsvervangend Hoofdinspecteur voor de Gezondheidszorg waar. Hij werkte bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg als hoofdinspecteur voor de curatieve somatische gezondheidszorg. Mevrouw drs. J.M.M. Hansen wordt waarnemend hoofdinspecteur voor de farmacie en medische technologie. Zij was werkzaam als inspecteur in algemene dienst bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Deze wijzigingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn het gevolg van het overlijden van Hoofdinspecteur J. Verhoeff.

Deel: ' Waarnemend hoofdinspecteur gezondheidszorg benoemd '
Lees ook