Ministerie van Defensie


Persbericht

Waarnemend plaatsvervangend directeur voorlichting Defensie aangewezen

DV/PB11/99
Den haag, 19 februari 1999

Drs. J.B. Veen (46), de woordvoerder van staatssecretaris Van Hoof, is heden belast met de waarneming van de functie van plaatsvervangend directeur voorlichting van het ministerie van Defensie. Hij neemt de taken en bevoegdheden over van drs. H.P.M. Kreemers (43), die sinds 8 januari jongstleden is belast met de regie van de Strategische Toekomstdiscussie Defensie (STD) en op 1 september van dit jaar een functie gaat vervullen bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ´Clingendael´ in Den Haag.

Deel: ' Waarnemend plaatsvervangend directeur voorlichting Defensie '
Lees ook