Gemeente Oosterhout


Waarschijnlijk 1000 gevallen wateroverlast

Eerste schatting schade bedrijven en particulieren 2,5 miljoen gulden

Een voorzichtige eerste schatting van de schade die bedrijven en particulieren hebben geleden als gevolg van de wolkbreuk van maandag 6 september j.l., bedraagt 2,5 miljoen gulden. Deze schatting is gebaseerd op ongeveer 1000 gevallen van wateroverlast, met een gemiddeld schadebedrag van 2.500 gulden.

Ook het stadhuis heeft ernstige schade opgelopen. Op dit moment zijn nog verschillende bedrijven bezig deze te verhelpen. Geschat wordt dat alleen al de kosten voor personeel van externe bedrijven die vast voor de gemeente werken, bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf, een ton zullen bedragen. Over de totale kostenplaatje is nog niet veel te zeggen.

Bij de politie, brandweer en gemeente (stadhuis en meldpunt Stadsbeheer) kwamen meer dan 600 klachten en meldingen binnen, zowel van particulieren als bedrijven. Geschat wordt echter dat er in totaal 1000 gevallen van wateroverlast zijn, met een gemiddelde schade van 2.500 gulden.

Het grootste deel van de klachten kwam binnen op de avond van 6 september. Deze kwamen vooral uit de wijken centrum en Strijen. Ook uit de wijk Oosterheide kwamen veel klachten. De meest voorkomende klachten waren: overlast van water in woningen (waaronder ook ondergelopen kelders en blank staande benedenverdiepingen), blank staande straten en de daaruit voortvloeiende dreiging van wateroverlast voor aanliggende woningen en bedrijven, ondergelopen bedrijfspanden (waaronder ook winkels), stroomuitval in de Eikenlaan en de Strijenstraat en stranden van reizigers (automobilisten). Op ongeveer 20 plaatsen zijn kleine wegverzakkingen en dergelijke geconstateerd.

De wateroverlast in woningen blijkt er over het algemeen het gevolg van te zijn dat de riolering de overweldigende hoeveelheden niet aankon. Op zich functioneert de riolering goed, maar de hoeveelheid water die op 6 september uit de lucht kwam vallen was te extreem. Het college van burgemeester en wethouders had al besloten dat er de komende jaren vaker zal worden geïnspecteerd om de zwakke plekken sneller in beeld te krijgen en te verhelpen. Maar tegen een wolkbreuk als deze is geen enkel rioleringssysteem bestand.

Op dit moment zijn er zeven schadeclaims binnengekomen die aan de gemeente zijn gericht. De claims lijken echter weinig succes te hebben, omdat daarvoor eerst moet worden aangetoond dat de gemeente zelf in gebreke is gebleven.

Oosterhout, 13 september 1999

Deel: ' Waarschijnlijk 1000 gevallen wateroverlast in Oosterhout '
Lees ook