Waarschuwing blauwalg in zwemplassen Natte Horizon en Parc Emslandermeer

Groningen, 28 mei 2015

Waarschuwing blauwalg in zwemplassen Natte Horizon en Parc Emslandermeer

Voor de zwemplas Natte Horizon in Bourtange en de zwemplas bij Parc Emslandermeer in Vlagtwedde geldt een waarschuwing voor blauwalg. Er is een lage concentratie blauwalg in het water aangetroffen, wat een klein risico voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. Er worden ter plekke waarschuwingsborden geplaatst. Controle zwemlocaties De waterschappen controleren de kwaliteit van het zwemwater in de maanden mei tot en met september. Zij kijken naar helderheid, zuurgraad, temperatuur en of er bacteriën in het water aanwezig zijn die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Locaties waar bijvoorbeeld blauwalg of zwemmersjeuk is geconstateerd worden iedere week geïnspecteerd. Blijkt uit de bemonstering dat de hoeveelheid blauwalgen voldoende is afgenomen of verdwenen, dan worden de borden verwijderd en volgt daarover een mededeling op onze website en in de pers. Hygiëne en veiligheid De provincie controleert de zwemaccommodaties op hygiëne en veiligheid, zoals drijflijnen, afvalbakken en douches. Op onze website (www.provinciegroningen.nl/zwemwater) is meer informatie te vinden over de zwemplassen. U kunt ook terecht op www.zwemwater.nl of NOS Teletekst, pagina 725.

Deel: ' Waarschuwing blauwalg zwemplassen Natte Horizon en Parc Emslandermeer '
Lees ook