Provincie Utrecht

Persbericht

Waarschuwing niet zwemmen in De Kikker Groenekan

12-07-2002 00:00:00
In het water bij De Kikker te Groenekan zijn drijflagen van cyanobacteriën (blauwwieren) waargenomen. De cyanobacteriën kunnen een blauwgroene drijflaag op het water vormen, lijkend op groene soep. In deze drijflagen kunnen hoge concentraties giftige stoffen voorkomen. Daarnaast zijn met botulisme besmette watervogels en vissen aangetroffen. De provincie Utrecht, toezichthouder op het openbaar zwemwater, stelt daarom een waarschuwing in om niet te gaan zwemmen bij zwembad De Kikker. Inmiddels zijn monsters genomen van het water. De uitslag hiervan zal a.s. woensdag bekend worden.

Vergiftigingen door cyanobacteriën komen via de mond tot stand. Ook kan bijvoorbeeld huidirritatie optreden.
Ernstige vergiftigingen doen zich bij volwassenen zelden voor. Kleine kinderen zijn kwetsbaarder, omdat zij eerder water binnenkrijgen en sneller ziek worden door vergiftiging. In drijflagen kunnen door afbraak en rotting van algen hoge concentraties giftige stoffen gevormd worden die schadelijk zijn voor mens en dier. Zwem daarom nooit in drijflagen!

Binnen twaalf uur na het zwemmen in water met cyanobacteriën kunnen mensen last krijgen van verschijnselen als hoofdpijn, huidirritatie, misselijkheid, diarree en koorts. Deze verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en verdwijnen doorgaans vanzelf. Ook andere bacteriën en virussen kunnen echter bovengenoemde klachten veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd een arts bij ernstige gezondheidsklachten na het zwemmen.

Botulisme kan sterfte veroorzaken bij watervogels en vissen. Dit is zichtbaar doordat de dieren verlammingsverschijnselen krijgen en uiteindelijk sterven. Botulisme is vooral gevaarlijk voor watervogels en vissen. Het voor de mens gevaarlijke type botulisme komt zelden voor. In Nederland zijn dan ook geen gevallen bekend van botulisme bij mensen door waterrecreatie. Zwem niet in de buurt van kadavers en raak deze nooit aan!
De kadavers worden zo snel mogelijk op deskundige wijze verwijderd en onderzocht.

Kijk voor de meest recente informatie over zwemwater op teletekst pagina 725. Ook kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht, 030 - 258 21 58 of kijk op
www.provincie-utrecht.nl.

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon 0302582657 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Waarschuwing niet zwemmen in De Kikker Groenekan Utrecht '
Lees ook