Provincie Utrecht

Persbericht

Waarschuwing niet zwemmen in de Vinkeveense Plassen ingetrokken

05-07-2002 00:00:00
Uit de laatste bemonsteringen van het zwemwater van de Vinkeveense Plassen is gebleken dat de hoeveelheid cyanobacteriën (blauwwieren) sterk is afgenomen. Daarnaast zijn ook geen drijflagen van deze bacteriën meer waargenomen. De provincie Utrecht, toezichthouder op het zwemwater, heeft daarom de waarschuwing om niet te zwemmen in de Vinkeveense Plassen ingetrokken.

De waarschuwing werd twee weken geleden afgegeven in verband met de aanwezigheid van giftige drijflagen van cyanobacteriën. De hoeveelheid cyanobacteriën is inmiddels zo gering dat weer gezwommen kan worden. De Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) blijft het water controleren op mogelijke groei van cyanobacteriën en het ontstaan van drijflagen.

Het is belangrijk dat zwemmers zelf ook alert blijven. De kwaliteit van het zwemwater kan vooral snel veranderen na een aantal warme, zonnige dagen. Houd hier rekening mee. Een drijflaag van cyanobacteriën kunt u herkennen aan de blauwgroenige kleur van de bovenste laag van het water.

Voor meer informatie over zwemwater kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht (030-2582158) of kijk op teletekst pagina 725.

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon 030-2582657 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Waarschuwing niet zwemmen in de Vinkeveense Plassen ingetrokken '
Lees ook