Provincie Utrecht

Persbericht

Waarschuwing niet zwemmen in zwembad De Kikker ingetrokken

26-7-2002
Uit de laatste bemonstering bij De Kikker te Groenekan is gebleken dat in het water bij zwembad De Kikker géén giftige drijflagen van cyanobacteriën (blauwwieren) meer voorkomen. Daarnaast zijn er de afgelopen week geen watervogels en vissen met botulisme meer aangetroffen. De provincie Utrecht, toezichthouder op het zwemwater, heeft daarom de waarschuwing om niet te zwemmen in De Kikker te Groenekan ingetrokken.

De waarschuwing werd twee weken geleden afgegeven in verband met de aanwezigheid van giftige drijflagen van cyanobacteriën en de aanwezigheid van vogels en vissen met botulisme. De drijflaag van cyanobacteriën is inmiddels verdwenen en uit de resultaten van de laatste bemonstering blijkt dat er weer gezwommen kan worden. Daarnaast zijn er de afgelopen week geen watervogels en vissen met botulisme meer aangetroffen. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden blijft het water controleren op mogelijke groei van cyanobacteriën en het ontstaan van drijflagen.

Het is belangrijk dat zwemmers zelf ook alert blijven. De kwaliteit van het zwemwater kan vooral snel veranderen na een aantal warme, zonnige dagen. Houdt hier rekening mee. Een drijflaag van cyanobacteriën kunt u herkennen aan de blauwgroenige kleur van de bovenste laag van het water. Botulisme is zichtbaar doordat watervogels en vissenverlammingsverschijnselen krijgen.

Kijk voor de meest recente informatie over zwemwater op teletekst pagina 725. Ook kunt u contact opnemen met de zwemwatertelefoon van de provincie Utrecht, 030 - 258 21 58 of kijk op
www.provincie-utrecht.nl.

Meer informatie: Franca Olthof, telefoon 030-2582657 of Franca.Olthof@provincie-utrecht.nl

Deel: ' Waarschuwing niet zwemmen in zwembad De Kikker ingetrokken '
Lees ook