Stichting Toezicht Effectenverkeer

Waarschuwing tegen effectenbemiddeling/vermogensbeheer zonder vergunning.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) heeft geconstateerd dat door de Financiële Adviesgroep "Effectief" te Bussum, in effecten wordt bemiddeld zonder dat daartoe bij de STE een vergunning is verkregen. Ingevolge artikel 7 van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) is het verboden zonder vergunning als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder in of vanuit Nederland diensten aan te bieden of te verrichten. De STE adviseert het beleggend publiek voor de bemiddeling bij effecten of voor vermogensbeheer geen gebruik te maken van de diensten van de Financiële Adviesgroep "Effectief".

De STE is belast met het toezicht op het effectenverkeer in Nederland uit hoofde van de Wte 1995. De Wte 1995 heeft tot doel de goede functionering van de effectenmarkten en de positie van de belegger op deze markten te waarborgen. In het kader van laatstgenoemde doelstelling verstrekt de STE ook informatie aan het publiek over instellingen die buiten de beurs om effectenbemiddellings- en/of vermogensbeheersactiviteiten verrichten. De STE raadt een ieder die overweegt met een effectenbemiddelaar en/of vermogensbeheerder zaken te gaan doen, vooraf bij de STE te informeren of de desbetreffende instelling een vergunning heeft en in het register bij de STE is opgenomen. Beleggers kunnen daartoe contact opnemen met de Afdeling Toezicht Buitenbeurshandel (telefoon (020) 55 35 275).

Nadere informatie:
Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)

Anitha Berntsen - tel. 020 – 55 35 205

(datum persbericht 3 maart 1999)

Deel: ' Waarschuwing STE tegen effectenbemiddeling zonder vergunning - 1736 '
Lees ook